Vad får man inte avtala om?

2019-02-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Kan man skriva ett avtal mellan två parter om att inte ingå äktenskapsskillnad (skilsmässa)? Om nej, vilka avtal kan man inte ingå mellan två parter?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett avtal om att en make inte får skilja sig är inte giltigt eftersom en make enligt tvingande lagstiftning alltid har rätt till äktenskapsskillnad efter viss betänketid (5 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Tvingande lagstiftning innebär att lagregeln gäller oavsett vad som avtalats. Syftet med tvingande lagar är just att inskränka avtalsfriheten eftersom lagstiftaren ansett att vissa rättigheter är för viktiga för att kunna avtalas bort. Ibland är lagregler dispositiva vilket innebär att man kan avtala om annat, detta framgår oftast i slutet av lagregeln. Vidare kan avtalsfriheten inskränkas i efterhand genom 36 § avtalslagen. Paragrafen tillämpas när en domstol anser att en del eller hela avtalet är oskäligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har ett annat avtal som du undrar ifall det är giltigt eller inte får du gärna ställa en ny fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård Ballin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (267)
2019-04-19 Vad kan man göra om någon med utvecklingsstörning vilseletts till att ingå avtal?
2019-03-29 Kan ett avtal förklaras ogiltigt om en avtalspart var psykiskt sjuk vid avtalet ingående?
2019-03-26 Är ett köp giltigt även om ens MasterCard inte är signerat?
2019-03-26 Får äkta makar bevittna en namnteckning?

Alla besvarade frågor (68061)