Vad bör man tänka på när man ska ge en gåva, och finns det någon gräns för hur stor gåvan får vara?

2020-01-15 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hejsan, Min mor försöker sälja hennes hus i Filippinerna. Hon har inte behovet att resa dit och ta hand om den längre sedan min styvfar avlidet pga cancer. Hon vill när hon väl har sålt huset skänka pengarna till hennes släktingar där i Filippinerna, det mesta vill hon skänka till mig som hennes enda son. En gåva så att säga. Hon undrar om det är möjligt att skänka en stor summa pengar?. Hon pratar om ca 500 000. Hon har så hon klarar sig enligt henne själv. Hon vill att jag ska ha en bättre ekonomi nu när jag precis köpt ett hus.Vad är det för skatteregler hon bör veta om hon vill ge bort så mycket pengar? Går det att skänka så mycket pengar? Vill tydliggöra att hon är bosatt i Sverige och är numera pensionerad efter många år som lokalvårdare och personlig assistent. Har ett hus i Filippinerna som hon inte vill ha längre. Pengar hon får för huset vill hon skänka till hennes släktingar där men det mesta vill hon skänka till mig.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

Är gåvor skattepliktiga eller skattefria?

Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men den är sedan år 2005 avskaffad, och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att:

1. En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och 3. gåvan bygger på frivillighet. Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri.

Finns det någon gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva?

Det finns ingen gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva, eftersom en gåvoförbindelse är ett civilrättsligt avtal i grund och botten, och vi har avtalsfrihet i Sverige. Under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda följer inga beskattningskonsekvenser av en gåva.

Något som är värt att nämna är att din mamma förmodligen kommer kapitalvinstbeskattas om det uppstår en kapitalvinst vid husförsäljningen, men detta har ingenting med gåvans giltighet att göra.

Sammanfattning och råd

Gåvor är skattefria under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda och det finns ingen gräns på hur många gåvor man kan ge, eller hur stor summa gåvan får vara. Var dock noga med att gåvokriterierna är uppfyllda. Ett råd är att upprätta ett gåvobrev för att underlätta bevisningen om att överföringen faktiskt är en gåva, eftersom det rör sig om en så pass stor summa pengar. Behöver ni hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll