Vad bör man tänka på när man fotograferar på allmän plats?

FRÅGA
Hej Lawline. Tack för att ni finns och för den hjälp ni ger oss "vardagliga" individer.Jag är nyfiken på att ge mig ut i Stockholms offentliga miljöer för att fotografera och filma händelser som sker där och då.Exempelvis vill jag dokumentera händelser i kommunhus, biografer, apotek eller varför inte - SL och tunnelbanan.Jag är inte 100% säker att jag kan göra detta i enlighet med lagen. Kan ni snälla förklara hur vida jag får/får inte göra detta på dessa OFFENTLIGA ställen. Gärna i lekmannatermer om ni kan.Åter igen - tack för er hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget generellt förbud mot att filma eller fotografera personer på allmän plats. Nedan kommer jag dock nämna några saker som kan bli aktuella och som är bra att ha i åtanke.

Kränkande fotografering

Den som olovligen eller i hemlighet upptar bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse högst ett år enligt 4 kap. 6 a § Brottsbalken. I ett förarbete till bestämmelsen, prop 2012/13:69 s. 27, anger man att den som befinner sig på en plats där han eller hon mer allmänt kan vara föremål för andras uppmärksamhet inte kan göra gällande samma anspråk på rättsordningens skydd som när han eller hon dragit sig undan för avskildhet. Vistas man allmänt får man generellt räkna med att andra iakttar en och också tåla att man blir fotograferad. Som exempel på "liknande utrymmen" anger de provhytter, duschrum och bastu då de är avsedda för mycket privata förehavanden.

Skyddsobjekt

På vissa områden kan det råda fotoförbud p.g.a. att området är ett skyddsobjekt, se 7 § andra stycket skyddslagen. Enligt 4 § punkt 3 skyddslagen får kommunhus beslutas vara skyddsobjekt. Enligt 22 § skyddslagen ska den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt på ett tydligt sätt visa att det är fråga om ett skyddsobjekt genom skyltning eller på annat sätt.

Fotografering på privat mark

En markägaren har rätt att besluta om vad som gäller på sin egen mark; de kan alltså välja att förbjuda fotografering i t.ex. sin butik. Det är inte en brottslig handling men ägaren har rätt att be dig att lämna om du bryter mot dennes förbud. Mitt tips till dig är att kolla upp vad som gäller på apoteket, biografen och tunnelbanan du vill filma på och ta reda på om de har fotoförbud.

Dela fotografier på någon som inte samtyckt

I din fråga nämner du inte om du avser att lägga upp dessa fotografier på sociala medier eller liknande. Ett foto på en person är en personuppgift enligt GDPR, General Data Protection regulation. GDPR blir tillämplig om du avser att publicera bilden där många har möjlighet att ta del av det och förutsätter i sådana fall att du har personens tillstånd till publiceringen.

Jag hoppas detta gav dig lite mer klarhet! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (955)
2021-11-27 Vad är kraven för en offentlig tillställning?
2021-11-27 Är det möjligt för en privatperson att genomdriva en lagändring?
2021-11-26 Får gäster ta med alkohol till hemmarestaurang?
2021-11-26 Vad innebär efterforskningsförbudet?

Alla besvarade frågor (97337)