Vad bör jag göra för att försäkra mig om att jag inte köper en stulen mobiltelefon?

Hej jag ska köpa en ny mobil på blocket och jag vill veta om jag kan göra något för att inte bli lurad typ om mobil var stulen eller något så att jag får tillbaka pengarna om det visar sig att den är stulen

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om godtrosförvärv finns i lag om godtrosförvärv av lösöre (GFL). Regler om bedrägeribrott och annan oredlighet finns i 9 kap. brottsbalken (BrB).

Är det brottsligt att köpa stöldgods?

Om man köper något till ett uppenbart underpris bör man vara misstänksam, då det finns en risk att det är stöldgods man köper. Att köpa stöldgods försvårar för den rättmätige ägaren att få tillbaka sin egendom, varför handlingen är brottslig och benämns häleri (9 kap. 6 § första stycket första punkten BrB). Häleri kan resultera i fängelse i upp till två år. Häleri förutsätter uppsåt vilket innebär att man måste vara medveten om att egendomen man köper är stulen för att detta ska föranleda straffansvar.

Om brottet är mindre allvarligt kan det istället röra sig om häleriförseelse (9 kap. 7 § BrB). Exempel på när häleriförseelse kan aktualiseras är om stöldgodset har ett lågt värde, eller om köparen inte visste att egendomen var stulen, men ändå hade anledning att misstänka att egendomen var stulen. Häleriförseelse kan resultera i upp till sex månaders fängelse.

Kan man köpa stöldgods i god tro?

Den som köper stöldgods kan få äganderätt till egendomen under förutsättning att han är i god tro vid köpetillfället (2 § första stycket GFL). Köparen anses vara i god tro om han med hänsyn till egendomens beskaffenhet, förhållanden under försäljningen samt omständigheterna i övrigt inte borde misstänkt att egendomen var stulen (2 § andra stycket GFL). Vid bedömningen tittar man bland exempelvis på egendomens värde, egendomens pris, samt omständigheterna vid köpet. Om omständigheterna vid köpet är sådana att köparen borde misstänka att egendomen är stulen kan alltså inget godtrosförvärv hävdas.

Även om förutsättningarna för godtrosförvärv är uppfyllda kan den ursprunglige ägaren till egendomen återkräva egendomen inom sex månader utan ersättning från det att egendomen såldes, om egendomen är stulen (3 § GFL).

Sammanfattning

Du bör före köpet av mobilen undersöka om det kan röra sig om stöldgods, främst därför att det är olagligt att köpa stulen egendom. Om priset på mobilen är orimligt lågt bör du vara extra uppmärksam. Min rekommendation är att du kräver att säljaren visar upp kvitton på att han köpt mobilen, samt att du frågar säljaren rakt ut om mobilen är stulen. Om du misstänker att mobilen är stulen bör du kontakta polisen.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo