FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott27/04/2019

Vad blir straffet om jag kör utan körkort?

Jag har fått körkortet återkallat. Om jag medvetet kör motorcykel och polisen stoppar mig, tex rutinkontroll. Vad blir straffet då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du ska få köra motorcykel krävs att du har ett gällande körkort för fordonet (2 kap. 1 § körkortslagen). Om du blir stannad av polis i en kontroll och inte har ett gällande körkort för fordonet gör du dig skyldig till olovlig körning enligt trafikbrottslagen (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Den olovliga körningen anses som grov om du tidigare innehaft körkort som du fått återkallat under ditt framförande av fordonet. Skillnaden mellan normalgraden av olovlig körning och grov olovlig körning är att det senare har fängelsestraff i straffskalan.

Om du därmed uppsåtligen framför en motorcykel med indraget körkort och blir stannad av polis har du gjort dig skyldig till grov olovlig körning. Vad just straffet blir i ditt fall blir svårt att uttala sig om. Vid straffmätningen tar man hänsyn till både förmildrande och försvårande omständigheter. Rent allmänt råder en presumtion mot fängelse om straffvärdet inte överstiger fängelse i ett år. Om du inte tidigare gjort dig skyldig till grov olovlig körning är det därmed rimligt att anta att påföljden kommer att stanna vid böter.

Det kan även vara värdefullt att nämna att Transportstyrelsen kan komma att ta detta i beaktande vid ärendets handläggning och därmed besluta om en längre spärrtid. Om spärrtiden skulle komma att överskrida ett år måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga både kunskapsprov och körprov, innan du får ett nytt körkort.

Johan TivéusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”