Vad blir straffet för överskridit hastighetsgränsen med 33 km/h?

2020-04-12 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag körde 113 på väg 80 vad är straffet , polisen tog min körkort på plats.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningar för körkortsingripande regleras i Körkortslagen. En hastighetsöverträdelse kan medföra körkortsingripande, om det inte endast rör sig om en mindre överträdelse,

Eftersom din fråga handlar om körkort är det körkortslagen som blir aktuell. En hastighetsöverträdelse kan medföra körkortsingripande, om det inte endast rör sig om en mindre överträdelse, 5 kapitlet 3 § 4 punkten Körkortslagen. Enligt körkortslagen (KörkL) 5 kap. 3 § 4 p. ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa.

Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (se Prop. 1992/93:189 s. 3-4). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre inte bör anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort.

Vid fortkörning riskerar man även att få böter. Hur mycket böter man får beror på hur snabbt man körde och vilken hastighetsbegränsning vägen man körde på hade.

Vilket straff man får beror på om brottet är att anse som ringa eller grovt, vilket bedöms i varje enskilt fall och vilken hastighetsbegränsning vägen man körde på hade.

Bötesbelopp

Gällande bötesbelopp för överträdelse vid hastighetsbegränsning högre än 50km/h:

Hastighetsöverträdelse Bötesbelopp

Överträdelse med 1-10 km/tim 2 000 kr

Överträdelse med 11-15 km/tim 2 400 kr

Överträdelse med 16-20 km/tim 2 800 kr

Överträdelse med 21-25 km/tim 3 200 kr

Överträdelse med 26-30 km/tim 3 600 kr

Överträdelse med mer än 30 km/tim 4 000 kr


Sammanfattningsvis

Den som kör fortare än högsta tillåtna hastighet (hastighetsöverträdelse) döms till penningböter (3 kap. 17 § och 14 kap. 3 § trafikförordningen).

Bötesbeloppet för en sådan hastighetsöverträdelse är som utgångspunkt 4000 kr (se länk till åklagarmyndigheten här).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1040)
2020-11-22 Måste jag ange vem som körde min bil vid en fortkörning?
2020-11-20 Måste jag uppge vem som körde min bil förbi en fartkamera?
2020-11-11 Körkortsåterkallelse vid hastighetsöverträdelse
2020-11-03 Får ett körkort återkallas trots att man redan dömts till böter?

Alla besvarade frågor (86383)