Vad blir straffet för hot?

FRÅGA
Hej. En vän blir med jämna mellanrum hotad av sin pappa som hon inte har särskilt mycket kontakt med nu för tiden. han har tidigare slagit henne. Pappan hotar med saker som att om min vän inte tar livet av sig kommer han döda hennes mamma och att han ska döda min vän etc. Mamman vet inte om detta då min vän inte vågar säga något. Vad kan straffet bli för detta? Hur ska man gå till väga? Om pappan får reda på att han blivit polisanmäld vet jag inte vad han skulle gjort, så jag vet inte hur jag ska hjälpa min vän.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad hot kan ge för straff samt hur man kan gå tillväga om man blivit hotad. Inledningsvis vill jag säga att det är svårt att svara på hur man ska agera i enskilda fall när jag inte känner till alla detaljer. Jag besvarar därför din fråga mer generellt.

Olaga hot är ett brott

Olaga hot är ett brott (BrB 4:5). För att något ska utgöra ett olaga hot så krävs att den som hotar använder ett vapen eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom hos den hotade. Ett olaga hot kan vara att någon hotar att skada någon eller någons saker. Hotet kan även omfatta andra personer. För att hotet ska vara brottsligt måste den som blir hotad uppfatta hotet som allvarligt menat.

Straffet för olaga hot är antingen fängelse upp till ett år eller böter. Bedöms det som grovt olaga hot är straffet fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det är tyvärr inte möjligt för mig att göra en bedömning av vilket straff som kan bli aktuellt.

Om hoten förekommer via internet eller sms så kan det vara bra att spara informationen för att använda som bevis.

Polisen kan erbjuda skydd

De hot du beskriver låter allvarliga. Polisen uppmanar alla som utsatts för brott att anmäla. En anmälan kan vara ett sätt att få slut på en livssituation med inslag av våld och kränkningar. En anmälan kan göras på närmaste polisstation eller genom att ringa 114 14. Polisen kan även svara på frågor.

Vidare kan Polisen göra en riskanalys för att se om det finns behov av ge din vän skydd. Av polisen kan man få rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel. Man kan också få en egen kontaktperson.

En åklagaren kan besluta om kontaktförbud. Det innebär att den som hotar din vän inte får kontakta henne genom besök, via telefon, e-post eller liknande. För att ansöka om kontaktförbud vänder man sig till sin lokala polis- eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor. Du kan läsa mer om kontaktförbud på Polisens hemsida.

Kvinnofridslinjen och Brottsofferjouren erbjuder råd och stöd för utsatta och närstående

Kvinnofridslinjen (020- 50 50 50) är en nationell stödtelefon för den som utsatts för våld och hot. Också den som är vän till någon som har varit med om hot och/eller våld kan ringa.

Brottsofferjouren (0200-212019) hjälper den som utsatts för brott och ger även stöd till anhöriga eller närstående till någon som utsatts för brott. Man behöver inte ha polisanmält brottet för att kontakta Brottsofferjouren.

Hoppas detta gav svar på din fråga. Du är alltid välkommen att kommentera nedan om något är oklart.

Med vänlig hälsning,

Charlotta Nermark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1248)
2021-11-29 Vad kan man göra om ett ex trakasserar en?
2021-11-28 Vad räknas som ett olaga hot?
2021-11-27 Förtäckt hot?
2021-11-20 Är det brottsligt att vistas i någons trädgård?

Alla besvarade frågor (97414)