Vad blir straffet för en femtonåring skyldig till bl.a. ringa narkotikabrott?

2019-05-27 i Påföljder
FRÅGA
Vad är är straffet för en femton åring som är anklagad för ringa narkotika brott (cannabis, 4cmc, amfetamin och tramadol ) lämnade urinprov som visade positivt på cannabis och erkände till 4 cmc och cannabis, vandalism och vapenbrott (luftvapen). Hen är förmodligen 16 år när hen döms
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå igenom de ordinarie straffen för de brott femtonåringen åtalats för och sedan ta upp vad som påverkar straffet. Det är svårt att veta exakt vad straffet kommer att bli då det beror på flera omständigheter, dels kring brotten och om femtonåringen tidigare gjort sig skyldig till brottslighet.

Ordinarie straffskalor för de tre brotten

-Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader(2 § Narkotikastrafflagen).

-Straffet för ringa vapenbrott är också det böter eller fängelse i högst sex månader(Vapenlagen 9:1).

-Straffet för skadegörelse är för ringa brott även det böter eller fängelse i sex månader och för normalgraden fängelse i högst två år(Brottsbalken 12:1 och 12:2).

Vad påverkar straffet?

Eftersom den tilltalade vid tidpunkten för brotten var femton år så krävs det synnerliga skäl för att döma till fängelse. Istället ska rätten i första hand döma till sluten ungdomsvård som alternativ(Brottsbalken 30:5).

Min bedömning

Om femtonåringen inte tidigare gjort sig skyldig till någon annan brottslighet och vandaliseringen var ringa så är min bedömning att straffet kommer att stanna vid böter eftersom den tilltalade endast är femton år, vilket är strax över gränsen för att vara straffmyndig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll