Vad blir skattekonsekvensen av att överlåta fastighet som gåva?

2017-09-28 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej Jag äger en villa som jag inte bor i men hyr ut just. Jag är skriven där men bor i en lägenhet. Anskaffningsvärdet var ca 6 mkr och värdet är idag cirka 14 mkr. Jag har lån ett på 3 mkr på villan. Om jag skulle skänka/ge som gåva denna villa till mina syskon, vad blir skattekonskvenserna för dom när dom säljer det? Vad blir skattekonskvenserna för mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du med villa menar en fastighet, eftersom det oftast är vad man avser när man i dagligt tal pratar om villor och hus. Det framgår inte av din fråga om avsikten är att dina syskon, förutom att få huset genom gåva, även ska ta över ditt lån på tre miljoner kronor. Detta är dock vanligt eftersom fastigheten ofta står som säkerhet för lånet.

Att överta lån i samband med gåva av fastighet ses i regel som ett erläggande av vederlag till gåvogivaren motsvarande lånets storlek. Eftersom vederlaget i så fall skulle understiga fastighetens marknadsvärde är överlåtelsen ett s.k. blandat fång eftersom den delvis innebär en gåva, delvis innefattar en ersättning. För att avgöra hur blandade fång ska beskattas tillämpas vid fastighetsöverlåtelser den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Denna innebär att hela överlåtelsen betraktas som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet, vilket den kommer att göra i ditt fall. Hela överlåtelsen ska således betraktas som en gåva, oavsett om dina syskon övertar lånet eller ej.

Ur en skattemässig synvinkel innebär gåvan inte någon skattskyldighet för dig, eftersom gåvor inte beskattas (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Konsekvensen av att överlåtelsen sker i form av gåva blir istället att förvärvaren (dina syskon) inträder i din skattemässiga situation. Detta innebär att de, vid en ev. försäljning av fastigheten, vid kapitalvinstberäkningen använder den anskaffningsutgift som du hade för fastigheten, alltså ca sex miljoner kronor (44 kap 21 § IL). Vid gåva behöver man inte heller betala stämpelskatt, såvida man inte tar över lån som motsvarar minst 85 % av halva taxeringsvärdet (5 § lagen om stämpelskatt vid inskrivnigsmyndigheter).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (344)
2022-01-15 Skatt på gåva till föräldrar
2021-12-27 Gåvoskatt i Sverige?
2021-12-15 Hur stor kan en skattefri gåva vara?
2021-12-11 Gåvor till anställda

Alla besvarade frågor (98475)