Vad blir påföljden vid trolöshet mot huvudman?

2015-12-16 i Påföljder
FRÅGA
Angående trolöshet mot huvudman.En civilanställd inom polisen misstänks för detta brott, då personen i fråga använt sig av Polismyndighetens bensinkort. Vad blir straffet/påföljden vid fällande dom?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Brottet trolöshet mot huvudman finns i 10 kap. 5 § brottsbalken. Där anges att straffskalan för brott av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år. Vid en fällande dom ska rätten avgöra vilket straffvärde brottet har, genom att titta på tidigare praxis och andra omständigheter.

För att bestämma straffvärdet ska rätten bedöma hur allvarlig den brottsliga gärningen är, för att veta vilket straff på straffskalan som brottet motsvarar. Enligt den straffmätningspraxis som tillämpas ligger de flesta straff som döms ut relativt nära straffminimum på straffskalan och den övre delen av straffskalan används mer sällan. Det är därför sannolikt att ett bötesstraff eller ett kortare fängelsestraff döms ut för brottet i detta fall. Omständigheter som kan påverka straffet är i vilken omfattning personen har använt bensinkortet och om personen har begått brott tidigare.

Enligt 30 kap. 4 § brottsbalken ska rätten fästa avseende särskilt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. I praktiken innebär det att fängelse ska vara det sista alternativet och att kriminalvård i frihet ska föredras. Om rätten bedömer att straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff kan därför någon annan påföljd dömas ut, under vissa förutsättningar. De påföljder som kan bli aktuella i ett sådant fall är villkorlig dom eller skyddstillsyn.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1309)
2020-09-16 Försvarsmaktens krav för rekrytering
2020-09-10 Kombineras villkorlig dom alltid med dagsböter?
2020-09-08 Vad är straffskalan för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-09-04 När försvinner uppgifter om brott från Lexbase?

Alla besvarade frågor (84158)