Vad blir påföljden för grovt rattfylleri och smitning m.m.?

2017-01-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Vad blir straffpåföljden? En kompis är misstänkt för grovt rattfylleri, smitning, ringa narkotikabrott och doping. Den bilen som krockades står på en annan som hotar med att vilja skriva över den till dennes namn eller anmäla som stulen. Kan denna person välja samhällstjänst? Han nekade till allt och befann sig ej på plats. Tack!
SVAR

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Om du anser att mitt svar är ofullständigt så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga kompletterande upplysningar och eventuellt lämna mer detaljerade uppgifter kring omständigheterna för din kompis gärningar.

Nedan sammanställer jag gärningarna och anger respektive straffskala.

Grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen): Fängelse i högst två år.

Smitning (5 § trafikbrottslagen): Böter eller fängelse i högst sex månader.

Ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen):
Böter eller fängelse i högst sex månader.

Dopningsbrott (3 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel):
Fängelse i högst två år.


Adderar man maxstraffen i ovannämnda straffbestämmelser så uppgår det högsta tänkbara straffvärdet till fängelse i fem år. Enligt 26 kap. 2 § 1 st. brottsbalken får fängelse användas som gemensamt straff för flera brott. Samma paragraf anger att om det svåraste straffet för ett av brotten uppgår till två års fängelse så får det sammantagna straffet inte bli fängelse i mer än tre år.

Därmed står det klart att din kompis aldrig kan dömas till mer än tre års fängelse för de aktuella gärningarna. Att det blir så mycket som tre år är dock osannolikt, då domstolarna sällan använder möjligheten att döma ut det maximala straffet (det ska då finnas starka skäl som motiverar det).

Däremot är det troligt att din kompis kommer att dömas till ett kortare fängelsestraff. Främsta skälet till detta är att grovt rattfylleri utgör ett s.k. artbrott. Artbrott är olika typer av gärningar som rättstillämpningen ser extra allvarligt på och som i normalfallet ska leda till fängelsestraff framför övriga påföljder (d.v.s. böter, villkorlig dom och skyddstillsyn). Exempel på artbrott är grovt rattfylleri, mened och vapenbrott.

Sammanfattningsvis bedömer jag det alltså som sannolikt att din kompis kommer att dömas till ett kortare fängelsestraff (tiden är svårt att uppskatta men det krävs ganska försvårande omständigheter för att komma upp i t.ex. sex månader). Vid fängelsestraff sker villkorlig frigivning efter 2/3 av strafftiden (se 26 kap. 6 § 1 st. brottsbalken).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1574)
2021-09-21 Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?

Alla besvarade frågor (95761)