Vad blir påföljden för grovt rattfylleri?

2017-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Blev tagen med 1.04 promille på svagt trafikerad väg..är ostraffad innan och jobbar i ett arbete där jag behöver bilVad blir troligaste påföljden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet rattfylleri återfinns i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). Där föreskrivs att den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri (4 § TBL). Är brottet grovt skall föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska man särskilt beakta om föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet (4 a § TBL). Du har därför troligen gjort dig skyldig till grovt rattfylleri, eftersom promillehalten i ditt blod översteg 1,0.

Att spekulera gällande påföljden för ett visst brott, ex. grovt rattfylleri, är ofta vanskligt eftersom den beror på väldigt många olika omständigheter. Rent generellt kan man dock säga att eftersom grovt rattfylleri är ett relativt allvarligt brott föreligger det en presumtion för att påföljden skall bestämmas till fängelse. För att bryta denna presumtion krävs att det föreligger särskilda skäl för en icke frihetsberövande påföljd. En sådan påföljd kan enligt högsta domstolen vara skyddstillsyn eller villkorlig dom förenat med föreskrift om samhällstjänst, förutsatt att detta är lämpligt med hänsyn till förarens person och övriga förhållanden. Det är främst omständigheterna vid brottet som är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljd för grovt rattfylleri kan bestämmas till skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. Omständigheter som kan utgöra skäl för en sådan påföljd är framför allt att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft har varit förhållandevis låg och att körningen har skett under förhållanden som medfört ringa eller ingen trafikfara.

Om det som du säger var låg trafikintensitet vid det aktuella tillfället samt att alkoholkoncentrationen i ditt blod även den var förhållandevis låg, talar detta för en lindrigare påföljdsbedömning. Är du dessutom ostraffad finns ytterligare skäl för att påföljden inte kommer att bestämmas till fängelse. Om det mot förmodan blir fängelsepåföljd kommer det med all sannolikhet inte röra sig om någon längre fängelsevistelse. Vid rattfylleri får dessutom körkortet återkallas (5 kap. 3 § 1 p. körkortslagen), vilket det så gott som alltid görs vid promillehalter så höga som i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1246)
2021-11-29 Kan föräldrar bli bötfällda för att deras barn trimmar A-traktorer?
2021-11-25 Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?
2021-11-16 Lagligt att ha blåljus och sirener på privat fordon?
2021-11-12 Vårdslöshet i trafik och körkortsingripande - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97403)