FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott23/08/2021

Vad blir påföljden för fortkörning?

Jag har haft mitt körkort i ungefär 3 månader. Jag blev tagen med laser på en 40-väg där de sa att jag körde 83. Jag kan ej lova något men är 99% säker att jag körde ca 60-70 (inte över 70 km/h närmare 60). Jag erkände att jag körde för snabbt på plats. Jag var stressad och i chock efter de stannat mig men jag visste att jag körde för snabbt. Nu i efterhand kan jag skriva till någon person enligt ett brev från transportstyrelsen och skriva vad jag tycker om min dom. Jag är som sagt väldigt säker på att jag körde ungefär 60-65 men under 70 i alla fall. Vad kommer mina påföljder bli för hastigheten 60-70km/h och vad blir det för 83km/h. Jag har inga bevis att jag körde under 70km/h men jag är däremot väldigt säker på det.

Tack för svar :)

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka de möjliga påföljderna för din fortkörning kan bli och hur de kan komma att variera beroende på vilken hastighet du bedöms ha hållit. Bestämmelser om fortkörning finns i trafikförordningen (1998:1276), bestämmelser om vårdslöshet i trafik finns i lag (1951:649) om vissa trafikbrott och bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Brott mot trafikförordningen

I det fall någon framför ett fordon i en högre hastighet än vad som är tillåtet på en viss vägsträcka gör denne sig skyldig till fortkörning (3 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276)). Detta utgör ett brott mot trafikförordningen och påföljden är penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276)).

I det fall fortkörningen anses vara allvarlig kan föraren istället dömas för vårdslöshet i trafik alternativ grov vårdslöshet i trafik. Påföljderna för dessa brott är dagsböter respektive fängelse i upp till två år (1 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott). För att dessa ska bli aktuella krävs det emellertid att föraren, vid framförandet av fordonet, i väsentlig mån har brustit i omsorg och varsamhet på ett sätt som har inneburit fara för att en trafikolycka skulle ha uppstått.

Enligt riktlinjer från Åklagarmyndigheten (se sidan 13) brukar en hastighetsöverträdelse med 16-20 km/h, på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre, leda till böter på 2800 kr. En hastighetsöverträdelse med 21-25 km/h brukar istället leda till böter på 3200 kr och en hastighetsöverträdelse på 26-30 km/h till böter på 3600 kr. En hastighetsöverträdelse på 36 km/h eller mer brukar, enligt samma riktlinjer, leda till böter på 4000 kr.

Återkallelse av körkort och andra körkortsingripande

I samband med en trafikförseelse kan även ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort kan bli aktuell vid, bland annat, överskridande av högsta tillåtna hastighet, i det fall denna överträdelse inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Som regel kan sägas att ett överskridande av högsta tillåtna hastighet med 30 km/h inte räknas som en ringa överträdelse (prop. 1992/93:189, s.3-4). Beroende på vilken hastighet du faktiskt har hållit finns det därför en risk att ditt körkort kan komma att bli återkallat.

I samband med en körkortsåterkallelse på grund av fortkörning ska en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat. Spärrtiden bestäms av Transportstyrelsen och ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § andra meningen körkortslagen). Spärrtidens längd kommer att bero på trafikbrottet, ditt behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera. Då den eventuella spärrtiden i ditt fall kommer att bero på tidigare nämnda faktorer så är det svårt att ge dig ett exakt svar på hur lång spärrtid du kan komma att få vid en eventuell återkallelse av ditt körkort. Du kan dock läsa om praxis runt spärrtidens längd på Sveriges domstolars hemsida.

Avslutningsvis är det viktigt att observera att det löper en två år lång prövotid efter det att ett körkort har utfärdats efter godkänt förarprov (3 kap. 18 § körkortslagen (1998:488)). I det fall ett körkort återkallas under prövotiden utfärdas ett nytt körkort först efter att ett nytt förarprov har genomförts (5 kap. 14 och 15 §§ körkortslagen (1998:488); se vidare Transportstyrelsens hemsida).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”