Vad blir påföljden för en ungdom som begår trafikbrott?

2017-06-05 i Trafikbrott
FRÅGA
Grovt rattfylleri alternativt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.Jag hade druckit ett par vinglas och satt mig bakom ratten. Efter jag svängt av en avfart stannar jag vid rött ljus för att sedan komma in på vägen/bron som går över trafikleden. När det blir grönt kör jag in på den nya vägen och råkar komma in ca en halv meter in på motsatt riktning, då en kommande bil får syn på mig. Jag hinner svänga tillbaka till min fil men det var för sent. Den kommande bilen hade blivit rädd och väjt in på min fil för att undvika mig. Då kör bilen in med sin front i min vänstra sida (mellan vänster framdäck och vänster framlykta). Reflexmässigt svänger jag av vägen åt höger och hamnar i diket. I min bil satt en till person, medan i den andra satt endast föraren.Jag går fram och börjar prata med personen i andra bilen samtidigt som han ringer polisen. Polisen kommer till platsen och jag blåser positivt. På stationen blåser jag igen och maskinen visar 0,49 ml/L utandningsluft.Personligen är jag 19 år (född 1998) och tidigare blivit straffad två gånger. En gång med böter, och andra gången med skadestånd och 130 h samhällstjänst. Då var jag första gången 14 år, andra gången 16. Är studerande och har ingen fast inkomst, endast fått timlön då och då.Min fråga är delvis om vilken rubricering som är mest sannolik, grovt rattfylleri eller rattfylleri och vårdslöshet i trafik? Delvis vilket straff som är mest sannolikt att jag kommer tilldelas?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket eller vilka brott är aktuella?

Det är helt riktigt att de två brotten som aktualiseras i ditt fall är Rattfylleri enligt TBL 4 § (eller TBL 4 a § om det kan anses grovt) och kanske även Vårdslöshet i trafiken enligt TBL 1 §.

För att du ska bli dömd för vårdslöshet i trafiken enligt TBL 1 § krävs att du brustit i omsorg och varsamhet i väsentlig mån till förekommande av trafikolycka som betingats av omständigheterna. Att brista i omsorg och varsamhet i väsentlig mån kan exempelvis vara att inte följa de trafikregler som finns. Att köra över på den andra vägbanan när ett mötande fordon kommer kan innebära att du gjort dig skyldig till ett medvetet risktagande, dvs. du har agerat vårdslöst i en trafiksituation. Att föra ett fordon under alkoholpåverkan innebär också ett risktagande. Att ditt medvetna risktagande ska ha varit till förekommande av trafikolycka innebär att du ska ha framkallat en situation som typiskt sett är trafikfarlig. Då du kört över på andra vägbanan har ditt agerande med största sannolikhet orsakat kollisionen som inträffade. Det kan resoneras kring att du tappar kontrollen när den andra bilisten väljer att svänga in på min vägbana och att du därmed inte helt kunnat räkna med den följden som inträffat men enligt min mening har du med största sannolikhet gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafiken.

Vad gäller rattfylleri blåste du 0,49 ml/L vilket motsvarar ungefär 0,99 promille alkohol i blodet. Enligt TBL 4 § krävs, för att det ska räknas som ett trafikonykterhetsbrott att du uppsåtligen fört ett motordrivet fordon efter förtärande av alkoholhaltig dryck där alkoholkoncentrationen uppgår till minst 0,2 promille. Du blåste 0,99 promille vilket medför att paragrafen blir uppfylld. För grovt rattfylleri enligt TBL 4 a § krävs att alkoholkoncentrationen uppgår till minst 1,0 promille, vilket inte var värdet du blåste. Enligt 3 punkten i paragrafen kan brottet ändå rubriceras som grovt om framförandet av fordonet inneburit en påtaglig risk för trafiksäkerheten. Har du gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafiken enligt TBL 1 § blir den tredje punkten uppfylld och du har därmed gjort dig skyldig till grovt rattfylleri enligt TBL 4 a §.

Vad blir påföljden?

Jag kommer utgå från att de brott du tidigare straffats för inte är trafikbrott. Vid utdömande av påföljd tar domstolen i första hand i beaktande vilket straffskala som är föreskriven för det brott du begått. Grovt rattfylleri har en straffskala på 14 dagar- 2 års fängelse. Eftersom du är under 21 år kan rätten även sänka straffskalan med hänsyn till din ungdom enligt BrB 29 kap. 7 §. Vad rätten senare betraktar är vilket straffvärde ditt trafikonykterhetsbrott har enligt BrB 29 kap. 1 §. Här tar domstolen särskild hänsyn till den fara som gärningen inneburit, vad du borde insett och om din gärning inneburit något angrepp på någons liv eller hälsa. Då det var dels en person i passagerarsätet i din bil samt att du även kolliderat med en annan bil bör innebära att straffvärdet höjs någorlunda från det minimum som finns i straffskalan. Det finns dock förmildrande omständigheter enligt BrB 29 kap. 3 § som kan medföra att straffvärdet sätts ned något exempelvis att du är ung (punkt 3).

Rätten kommer även vid en straffmätning ta hänsyn till huruvida du återfallit i brott enligt BrB 29 kap. 4 §, men om du inte återfallit i liknande brottslighet bör inte domstolen ta hänsyn till detta vid val av påföljd. Vid straffmätningen brukar rätten även ta hänsyn till huruvida du ska få straffnedsättning enligt BrB 29 kap. 7 §. Däremot brukar inte straffnedsättning ske om det är fråga om ett rattfylleribrott.

Då du är mellan 18 och 21 år är presumtionen fängelse om det finns särskilda skäl (BrB 30 kap. 5 § 2 st.) Ett sådant särskilt skäl är exempelvis om du begått något som kallas för ett artbrott. Rattfylleri och särskilt grovt rattfylleri är ett typiskt artbrott som oftast leder till fängelsepåföljd. Är straffvärdet över 6 månader brukar rätten välja att döma en fängelsepåföljd. Om det finns en prestation för fängelse kan det finnas en möjlighet att du får villkorlig dom förena med samhällstjänst (BrB 30 kap. 7 §) eller om du anses ha behov av det, till skyddstillsyn (BrB 30 kap. 9 §). Eftersom du begått ett artbrott som har en sådan hög presumtion för fängelse är det dock mest troligt att fängelse blir påföljden.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1271)
2022-01-25 Kan du bli dömd för rattfylleri om du inte kände dig påverkad när du körde fordonet?
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?

Alla besvarade frågor (98659)