Vad blir konsekvensen när preskriptionstiden för ett brott förlängs?

2020-10-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
På vilket sätt kan det vara positivt och negativt att preskriptionstiden för kvinnofridskränkning förlängs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad man kan anse om konsekvenserna av en eventuell förlängning av ett brotts preskriptionstid är en högst individuell och politiskt grundad fråga. Det en person anser vara positivt kan en annan anse vara negativt. Det går därför inte att svara allmänt på vad de positiva respektive negativa konsekvenserna av en förlängd preskriptionstid skulle vara. Jag kommer nedan istället redogöra för vad preskriptionstiden för ett brott faktiskt innebär och vad det har för verkan.

Vad innebär ett brotts preskriptionstid?

När preskriptionstiden för ett brott har utgått innebär det att man inte längre kan åtala och ställa någon till svars för den brottsliga handlingen. Att preskriptionstiden har passerat innebär inte att handlingen inte var brottslig eller att den är accepterad. Det innebär endast att gärningspersonen inte längre kan åtalas för gärningen och därmed heller inte straffas för den.

Hur lång är preskriptionstiden?

Preskriptionstiden varierar för olika typer av brott och är längre desto allvarligare brottet är. Hur långa de olika preskriptionstiderna är hittar du i 35 kap. 1 § brottsbalken.

För vissa brott finns inte längre någon preskriptionstid. Det gäller bl.a. för mord, dråp, våldtäkt mot barn, folkmord och terroristbrott m.m (35 kap. 2 § BrB). Att vissa brott aldrig preskriberas har motiverats av allvarligheten i brotten och att man anser att personer som begått sådana brott aldrig ska kunna undgå straff pga. en utgången preskriptionstid.

Vad innebär det om preskriptionstiden för kvinnofridskränkning förlängs?

Om preskriptionstiden för ett brott, exempelvis kvinnofridskränkning, förlängs innebär det att det måste gå längre tid än tidigare innan brottet preskriberas. Gärningspersonen kan alltså åtalas och ställas för svar för sina handlingar under en längre tid än tidigare om brottets preskriptionstid förlängs.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91430)