Vad blir konsekvensen av att inte arbeta hela sin uppsägningstid?

Hej!

Har sett liknande frågor men är ändå osäker gällande mitt fall.

Jag arbetar nuvarande på ett lager och har gjort det i 6 år, har ingen ledande roll, arbetstitlen är "lagerbiträde". Jag har nu fått ett nytt jobb där de vill att jag ska börja om 1 månad.

Enligt min nuvarande chef har jag 3 månaders uppsägningstid.

Inget kollektivavtal.

På kontraktet är det formulerat följande: "LAS regler om uppsägning från företaget som ömsesidig."

Han menar att vi båda har 3 månader uppsägning jämte varandra.

Hur gäller det för mig? Kan jag gå efter 1 månad? Och om inte, vad kan konsekvenserna vara?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har tre frågor, (1) Hur lång uppsägningstid har du? (2) Finns det någon möjlighet att du kan gå efter 1 månad? och (3) vad kan konsekvenserna bli om du går efter 1 månad trots att uppsägningstiden är 3 månader?

Hur lång uppsägningstid har du?
Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats och ni inte kommit överens om längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal, har du en månads uppsägningstid enligt 11 § lagen om anställningsskydd(LAS). Uppsägningstiden är då en månad oavsett hur länge du varit anställd och oavsett din ålder

Din chef verkar då mena att ni kommit överens om längre uppsägningstid än 1 mån i ditt anställningsavtal. I ditt kontrakt står "LAS regler om uppsägning från företaget som ömsesidig" och med det menas att den uppsägningstid du hade haft rätt till om arbetsgivaren sagt upp dig ska gälla även om du säger upp dig själv. I de fallet gäller en uppsägningstid på tre månader om den sammanlagda anställningstiden är minst 4 år men kortare än 6 år. Om anställningstiden är minst 6 år men kortare än 8 år gäller en uppsägningstid på 4 månader. Du skriver att du arbetat i 6 år vilket borde innebär att uppsägningstiden är 4 månader, men det har i praxis ansetts att den formuleringen i ett anställningsavtal inte får leda till mer än max 3 månader uppsägningstid.

Du har alltså 3 månaders uppsägningstid.


Finns det någon möjlighet att du kan gå efter 1 mån? Vad kan konsekvenserna bli om du går efter 1 mån trots att du har 3 månaders uppsägningstid?
Du kan avtala om uppsägningstiden med din chef och försöka få han att gå med på 1 månad. Kommer ni inte överens om 1 månad är du skyldig att stanna hela uppsägningstiden.

Om du går efter 1 månad och inte dyker upp på jobbet resterande 2 månader så gör du dig skyldig till ett avtalsbrott. Arbetsgivaren kan då kräva skadestånd från dig (38 § lagen om anställningsskydd). En förutsättning för att du ska bli skadeståndsskyldig, är att arbetsgivaren lider en ekonomisk skada till följd av att du slutat i förtid. Arbetsgivaren måste då kunna bevisa att någon skada överhuvudtaget uppkommit, samt att skadan beror just på att du inte fullföljde din anställning under uppsägningstiden.

Du kan alltså avtala dig till en kortare uppsägningstid. Konsekvensen om du går efter en månad utan att ha kommit överens med arbetsgivaren blir att du gör dig skyldig till avtalsbrott och företaget kan kräva dig på skadestånd.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000