Vad blir följden av att lämna anställningen innan uppsägningstiden är slut?

FRÅGA
HejJag har hittat ett annat jobb där dom vill att jag börjar inom en månad. Om jag inte kan acceptera det så blir jag av med tjänsten. Problemet jag har är att mitt nuvarande företag inte låter mig gå förens min uppsägningstid häver. Dvs 3 månader. Min fråga är följande. Vilka exakt konsekvenser får jag om jag väljer att lämna mitt företag efter en månad. Dvs 2 månader för tidigt. Vad kan straff kostnaden hamna på. Kan man få en prick i registret osv. Jag har försökt leta efter konkreta exempel på vad som kan vara konsekvenser
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om anställning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller i din situation.

Skyldigheter för den anställde under uppsägningstiden

Utgångspunkten inom arbetsrätten är att du som arbetstagare inte har rätt att avsluta din anställning förrän uppsägningstiden löpt ut. I det fall du säger upp dig och slutar innan uppsägningstiden gör du dig skyldig till ett avtalsbrott. Du kan till följd av detta även bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare, 38 § LAS. Ditt agerande utgör dock inget brott i straffrättslig mening och kan därför inte leda till en prick i belastningsregistret.

För att du ska bli skadeståndsskyldig behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda. Arbetsgivaren måste bevisa att den ekonomiska skadan som arbetsgivaren lider är en följd av att du inte utfört dina arbetsuppgifter. Det ligger därmed på arbetsgivaren att kunna bevisa att en skada uppkommit, samt att skadan berott just på att du inte fullföljde din anställning under uppsägningstiden. I praktiken kan det vara svårt för arbetsgivaren att visa på ett orsakssamband mellan den anställdes frånvaro och ekonomisk skada.

Undantag om arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden

En arbetstagare får frånträda sin anställning med omedelbar verkan (dvs. utan uppsägningstid) ifall arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren 4 § tredje stycket LAS. För att det ska anses vara uppfyllt krävs relativt mycket, till exempel att arbetsgivaren underlåtit att betala ut löner. Som frågan är ställd finns det inget som tyder på att denna regel i LAS skulle vara tillämplig.

Avslutningsvis

Följden som skulle kunna bli aktuellt i ditt fall är alltså skadestånd. För att undvika detta föreslår jag dock att du gör ett nytt försök med att prata med din arbetsgivare. Chansen finns alltid att han eller hon ändrar sig. I det fall arbetsgivaren står fast kan du vända dig till en högre chef inom företaget, eller till företagets HR-avdelning. Förhoppningsvis kan de gå med på att förkorta din uppsägningstid.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Uppkommer ytterligare funderingar är du alltid välkommen att återkomma till oss!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96466)