FrågaÖVRIGTÖvrigt14/04/2022

Vad betyder ”synnerliga skäl”?

Hej, vad betyder synnerliga skäl?

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad ”synnerliga skäl” betyder. 

Begreppet ”synnerliga skäl” förekommer på många ställen i svensk lagtext och kan även förekomma i andra juridiska dokument, exempelvis avtal. Begreppet är ett sätt för författaren av det juridiska dokumentet, i många fall lagstiftaren, att göra det möjligt att frångå en viss huvudregel om det i det enskilda fallet finns just synnerliga skäl för det. 

För att förstå vad synnerliga skäl skulle kunna vara kan man som utgångspunkt ta en titt på synonymer till ordet ”synnerliga”. Begreppet kan jämföras med ord såsom särskilda, utpräglade, speciella, ovanliga eller utmärkande. 

Vad som enligt en viss bestämmelse är att betrakta som just ”synnerliga skäl” skiljer sig dock ofta åt beroende på vilken bestämmelse/lag det är man undersöker. Förtydliganden finns då ofta att finna i lagens förarbeten och/eller i praxis. 

Exempel på ”synnerliga skäl” 

Ett exempel på lagtext där begreppet ”synnerliga skäl” förekommer är 23 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Där framgår att ”Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl.” 

Enligt förarbeten bedöms frågan om huruvida det finns synnerliga skäl för häktning med hänsyn främst till den misstänktes ålder och brottslighetens allvar. Av betydelse är också styrkan i de särskilda häktningsskälen. Vidare anges att bestämmelsen endast ska användas i undantagsfall. (Prop. 2019/20:129 s. 44

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga! 

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000