Vad betyder horisontell indirekt effekt inom EU-rätten?

2017-02-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vad innebär det att ett EU-direktiv har indirekt horisontell effekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När man inom EU-rätten talar om direkt effekt så avses att enskilda i samhället kan åberopa beslut, fördrag och direktiv direkt i nationell domstol. Den enskilda kan då hänvisa till bestämmelsen och använda det som stöd för sin rätt. När ett direktiv har indirekt effekt åsyftas däremot att de nationella bestämmelserna ska tolkas ”i ljuset av” direktivet. Det betyder att man ska ta direktivens syften och bestämmelser som tolkningsunderlag av statens nationella bestämmelser när den nationella bestämmelsen är oklar eller det finns visst tolkningsutrymme. Man kan dock inte gå rakt emot svensk lag när det handlar om ett direktiv som endast har indirekt effekt.

Horisontell effekt betyder att direktivet blir gällande mellan enskilda individer i samhället (jämför med vertikal effekt, som betyder att direktivet gäller mellan individ och stat). Ett direktiv som har horisontell indirekt effekt ska alltså ligga till grund för tolkningen av civilrättsliga tvister mellan enskilda individer eller företag, men det kan inte tillämpas om det direkt strider mot svensk lag.

Hoppas min förklaring gjorde det hela lite tydligare, om inte är du alltid välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline, eller kommentera nedan om du vill att jag ska förtydliga något.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1230)
2021-01-16 Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?
2021-01-16 Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?
2021-01-14 Länken fungerar inte
2021-01-14 Vem betalar för behandlingshem?

Alla besvarade frågor (88107)