Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?

FRÅGA
Hej! Tänkte kolla om med er om ens arbetsgivare (jag jobbar i butik) och är sjukskriven men inte hunnit lämna in min sjukskrivning än för denna månad. Hon ringer och säger att hon ska ta till paragraf 10. Vad menar hon?Tacksam för svar!Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Man kan ofta dela in juridiken i olika områden. Din fråga hamnar där inom arbetsrättens område. Inom arbetsrätten finns en del olika lagar och alltså inte bara en, vilket gör det svårt att ge ett tydligt svar på vad just den paragraf 10 betyder som din arbetsgivare talar om. För att besvara din fråga har jag därför gått igenom de främsta lagarna på området och kommit fram till att det finns två paragraf 10 på området som din arbetsgivare möjligen hänvisar till, jag presenterar dessa nedan.

Den första som också är den jag bedömer som mest trolig att din arbetsgivare hänvisar till är 10 § i lagen om anställningsskydd. Paragrafen rör uppsägning och mer specifikt att ett uppsägningsbesked ska lämnas personligen till arbetstagaren. Den berör även när uppsägning anses ha skett.

Den andra paragrafen är 10 § i arbetstidslagen. Paragrafen handlar om mertid vid deltidsanställning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?