Vad behövs av min mamma för att ansöka om anknytning till mig och min bror?

2020-10-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! jag har en fråga, jag undrar vad som behövs för min mamma att ansöka om anknytning till mig och min bror som har uppehålstillstånd och har fast arbete i sverige, Hon är 56 år gammal och bor i serbien?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning är möjligt genom 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Jag utgår från att både du och din bror är över 18 år gamla. Det resulterar i att möjligheten för er mamma att söka uppehållstillstånd med anknytning till barn är utesluten, då ni inte längre är barn.

Ansöka uppehållstillstånd på grund av anknytning till annan familjemedlem

I undantagsfall kan dock uppehållstillstånd lämnas för att flytta till en s.k. annan familjemedlem som bor i Sverige. Denna andra familjemedlem skulle då kunna vara du eller din bror. För det krävs att t.ex. du och din mamma (eller din mamma och din bror) ska kunna visa att ni bodde tillsammans omedelbart innan du eller din bror flyttade till Sverige, och att ni i hemlandet var känslomässigt beroende av varandra vilket gör att det är svårt för er att inte leva tillsammans. Därutöver krävs att den av er som er mamma söker anknytning till har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

En sådan ansökan ska lämnas in till migrationsverket så fort som möjligt sedan dess att familjemedlemmen (dvs. du eller din bror) som din mamma söker anknytning till flyttade till Sverige och fick ett permanent uppehållstillstånd. Om det går för lång tid mellan det att du eller din bror flyttade och att er mamma lämnar in ansökan kommer det i regel inte vara möjligt att få uppehållstillstånd, likaså gäller om ert beroendeförhållande tillsammans kom efter att ni flyttade till Sverige och er mamma bor kvar i Serbien.

Försörjningskravet

Om ni uppfyller det jag skrivit ovan krävs även att den personen som er mamma ska bo med i Sverige kan försörja både sig själv och er mamma. Du skriver att både du och din bror har fasta jobb vilket är bra, inkomsten måste dock vara av viss storlek. Därutöver behöver personen din mamma ansöker om anknytning till även ha en bostad av viss storlek och standard.

Hur stor inkomsten behöver vara beror på hur stor familjen är och hur mycket boendet kostar. Kravet är en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden (t.ex. hyra) och normalbeloppen för personerna som ingår i hushållet (t.ex. mat, elräkningar, försäkringar, telefon, hygien, kläder osv).

Enligt migrationsverkets hemsida är normalbeloppet 2020: 5002 kr för en ensamstående vuxen, 8264 kr för sammanlevande makar eller sambor, 2654 kr för barn till och med 6 år gamla, 3055 kr för barn 7 år eller äldre. För er gäller alltså 5002 kr.

Hur stor bostaden behöver vara varierar också i fall till fall, men för två vuxna utan barn krävs t.ex. en bostad med minst kokvrå och ett rum.

Ansökan på webben

Er mamma kan ansöka om anknytning till antingen dig eller din bror på Migrationsverkets hemsida, klicka på följande länk för mer information: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-partner-eller-sambo/Instruktioner-for-webbansokan.html

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91388)