Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?

2020-09-17 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min maka har gemensamt ansökt om äktenskapsskillnad och i samband med det gjort en skriftlig bodelning. Eftersom vi har ett minderårigt barn löper äktenskapsskillnaden med betänketid. Vad händer med bodelningen om inte äktenskapsskilnaden fullföljs? Vi vill vara fortsatt gifta, men att bodelningen ska gälla, behöver vi göra något då?
SVAR

Hej! Tack för ni vänder er till Lawline med er fråga!

För att besvara er fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).

Bodelning under äktenskap, vilket blir det aktuella för er då ni nu vill fortsätta vara gifta, kan ske och göras gällande förutsatt att ni båda är ense om fördelningen. För er verkar detta inte vara något problem och jag tolkar er fråga som att ni klart är ense om fördelningen så som den ser ut. För att genomföra bodelningen ska ni skicka in en skriftlig anmälan till skatteverket och av denna ska det framgå hur ni väljer att fördela egendomen, vilket ju är själva bodelningen (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB).

Ni ska alltså lämna in en skriftlig anmälan till skatteverket avseende bodelningen ni önskar att göra nu under ert fortsatta äktenskap, det finns ingen särskild blankett för denna men ni kan läsa mer på följande länk: https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.html

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?