FrågaÖVRIGTÖvrigt29/02/2024

Vad avses med Advokatsamfundets krav på erfarenhet av "praktisk kvalificerad juridisk verksamhet" för inträde i samfundet?

Jag har en fråga angående ansökan till advokatsamfundet. Efter juristutbildningen krävs "minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet." Räknas arbete som jurist vid en revisionsbyrå som kvalificerad juridisk verksamhet? Tack!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta, mer specifikt, vad Advokatsamfundet avser med "praktisk kvalificerad juridiskt verksamhet" i sina krav på prospektiva medlemmar.

Vad avses med "praktisk kvalificerad juridisk verksamhet"?

Advokatsamfundet uppställer ett antal krav vilka måste uppfyllas för att inträde i samfundet ska beviljas. Detta inkluderar bl.a. tre års erfarenhet av "praktisk kvalificerad juridisk verksamhet". Med just detta avses, i första hand, arbete som biträdande jurist på en advokatbyrå eller arbete vid en egen juridisk byrå (se vidare på Advokatsamfundets hemsida här, här och här). Tanken är nämligen att sökanden yrkesmässigt ska ha tillhandagått "allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen som anställd hos advokat eller för egen räkning och även ska göra det vid tiden för ansökan" (se s. 2 här). 

Det är emellertid möjligt att, under vissa omständigheterer, få dispens från det aktuella kravet. I den mån en ansökande har erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete, något samfundet benämner "dispensgrundande arbete", kan nämligen detta vara tillräckligt för att kunna ansöka om inträde i samfundet, avsaknaden av erfarenhet från en advokatbyrå eller egen juridisk byrå till trots. Som exempel på sådant annat praktiskt kvalificerat juridiskt arbete ges bl.a. erfarenhet från den s.k. domarbanan, från anställning som åklagare eller från anställning som bolagsjurist. Även notarietjänstgöring kan, i viss mån, vara dispensgrundande. 

Vid en först anblick verkar arbete som jurist på en revisionsbyrå inte skilja sig nämnvärt från övriga dispensgrundande tjänster (eller åtminstone inte i särskilt stor utsträckning). Jag håller det därför inte som omöjligt att även sådant arbete skulle kunna vara dispensgrundande. Observera dock att dispensärenden prövas av styrelsen och att några definitiva svar, således (och av självklara anledningar), inte kan ges av någon annan. Observera vidare att enbart förekomsten av dispensgrundande tjänst inte är tillräckligt för att dispens ska beviljas och att dispens, tillsynes, endast verkar beviljas för ett av kravets tre år (läs vidare på Advokatssamfundets hemsida). På förekommen anledning rekommenderar jag dig att kontakta Advokatsamfundet direkt med dina frågor (se kontaktuppgifter här (se i högermarginalen om du följer länken)).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000