Vad är vanligaste påföljden för grovt rattfylleri

2020-04-21 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag har dragit på mej en grov rattfylla för första gången är risken stor att jag får avtjäna mitt straff på anstalt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grovt rattfylleri regleras i 4a § Trafikbrottslagen. Där framkommer det att föraren kan dömas till fängelse till högst två år.

Normalpåföljden för grovt rattfylleri är fängelse i en månad. Det som talar för ett strängare straff än en månad är exempelvis att risken för en trafikolycka är hög eller att föraren har haft en krävande uppgift, t.ex. kört ett tungt fordon med farligt last.

29 kap Brottsbalken anges omständigheter som kan medföra att straffpåföljden blir lindrigare än fängelse. I 29 kap. 5 § Brottsbalken finns de så kallade billighetsskälen. Billighetsskälen är omständigheter som kan göra att straffet blir lindrigare och att en annan påföljd än fängelse blir aktuellt.

I detta fall

På grund av bristande informationsunderlag är det svårt att avgöra hur stor risk det är att fängelse blir påföljden i ditt fall.

Som utgångspunkt är fängelse den vanligaste påföljden för grovt rattfylleri. Som anges ovan kan det finnas omständigheter som talar för att påföljden blir lindrigare än fängelse. Exempel på en annan påföljd är böter eller villkorlig dom.

Grovt rattfylleri är ett relativt allvarligt brott och mitt råd är därför att du söker juridisk hjälp. Enligt 21 kap. 3a § Rättegångsbalken har du rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare kan hjälpa dig med att utforma ditt försvar och ge råd för hur du ska gå tillväga i processen.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?