Vad är uppsägningstiden vid provanställning?

Hej,

Jag har en provanställning som sträcker sig under 6 månader som därefter går över till fast anställning. Om jag vill säga upp mig eller om bolaget säger upp mig under provanställningen, hur lång är då uppsägningstiden?

Givetvis går man efter avtalet men hittar ingenstans om hur länge uppsägningstiden är.

Det som står gällande uppsägningstid är följande: Under provperioden kan den anställde eller bolaget säga upp anställningen genom en ömsesidig skriftlig varseltid om 14 dagar.

Innebär ovanstående rad att uppsägningstiden är på 14 dagar?

Jag vill inte fråga min arbetsgivare för att inte väcka några tankar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställning är lite speciell och du har inget rättsligt skydd via LAS (lagen om anställningsskydd) som vid fast anställning. En provanställning saknar uppsägningstid (6 § LAS). Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Ett avbrytande av en provanställning kan inte prövas enligt LAS. Det kan dock bli aktuellt att angripa det med stöd av andra rättsliga grunder som t.ex. lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) eller Diskrimineringslagen.

Av 6 § 3 st LAS följer att om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.Dock har ni avtalat annat, dvs. 14 dagars uppsägningstid vilket gör att det är det som gäller i ditt fall.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”