Vad är uppsägningstiden när det inte anges i anställningsavtalet?

FRÅGA
Vad gäller om ett avtal om arbetstider ingåtts mellan en arbetsgivaren och några medarbetare, men inget anges om uppsägningstid? Har letat i avtalslagen men hittar inte något vägledande. Tacksam för svar på frågan och tips på var i lagen det kan uttolkas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand gäller den uppsägningstid som anges i anställningsavtalet. I ert fall saknas sådana uppgifter i anställningsavtalet. I andra hand gäller de regler om uppsägningstid som anges i arbetsplatsens kollektivavtal.
Ni bör därför titta efter om det står något om uppsägningstid i ert kollektivavtal.
Saknas sådana bestämmelser eller kollektivavtal så gäller i tredje hand bestämmelserna om uppsägning i lagen om anställningsskydd (LAS).

Det är lätt att tänka på avtalslagen när det kommer till anställningsavtal men lagen som i första hand reglerar anställningsavtal är LAS. Avtalslagen skulle man kunna använda om man vill försöka ogiltigförklara ett avtal som tex oskäligt. I 2 § 2 st LAS i LAS står dock att ”Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag”. Det innebär att LAS är tvingande till arbetstagarens förmån i det att arbetsgivaren aldrig får avtala om sämre villkor än det som anges i LAS.

Regler om uppsägningstidens längd hittar ni i 11 § LAS. Reglerna anger minimikrav för hur lång uppsägningstiden får vara. Uppsägningstiderna beror även på om ni har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Vid tidsbegränsad anställning är huvudregeln är att det inte finns någon uppsägningstid eftersom sista anställningsdag ju redan är bestämd.

Om ni är själva säger upp er så gäller en uppsägningstid om en månad oavsett hur länge ni varit anställda. Ni får säga upp er utan att behöva ange anledning. Med en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 24 april , så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 24 maj.

Om arbetsgivaren säger upp er så är uppsägningstiden generellt längre för att skydda den anställde. Dessa tider anges i 11 § och beräknas efter arbetstagarens sammanlagda anställningstid.

Mindre än 2 år -1 månad
Minst 2 år men kortare än 4 år - 2 månader
Minst 4 år men kortare än 6 år - 3 månader
Minst 6 år men kortare än 8 år - 4 månader
Minst 8 år men kortare än 10 år - 5 månader
Minst 10 år och mer - 6 månader


Med sammanlagd anställningstid menas att varje dag som ni varit anställda av arbetsgivaren ska räknas med. Det behöver inte vara sammanhängande anställningstid, så om ni tidigare haft en tidsbegränsad anställning, eller varit tjänstlediga, föräldralediga, studielediga eller sjuka så räknas den tiden med. Ni kan också under vissa förutsättningar få tillgodoräkna er arbetstid hos en annan arbetsgivare om det är inom samma koncern.

Sammanfattningsvis så bör ni alltså se efter om uppgifter om uppsägningstid finns i ert kollektivavtal. Ni kan också kontakta ert fackförbund. Saknas kollektivavtal eller bestämmelser om uppsägningstid så blir bestämmelserna 11 § i LAS tillämpliga. Om ni säger upp er har ni då en månads uppsägningstid. Säger arbetsgivaren upp er kan uppsägningstiden bli längre beroende på hur länge ni varit anställda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97671)