Vad är uppsägningstiden för månadsanställd?

FRÅGA
Hej. Jag är måndsanställd i ett arbete, jag har jobbat två månader och jag vill uppsäga mig. Vad gäller detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om uppsägningstid regleras i Lag om anställningsskydd (LAS). Minsta uppsägningstid både för arbetstagare och arbetsgivare är en månad. Vidare kan man ha en längre uppsägningstid beroende på hur länge man har arbetat på arbetsplatsen. Eftersom att du enbart varit på arbetsplatsen i två månader så är det en månads uppsägningstid som gäller för dig enligt lagen (11 § LAS).

Lagregeln är dock semidispositiv, vilket betyder att lagen kan åsidosättas av kollektivavtal. Kollektivavtalet går alltså alltid först gällande uppsägningstid. Det framgår inte av din fråga om du omfattas av ett kollektivavtal så jag vet därför inget om du omfattas av ett sådant eller inte.

För att sammanfatta så är minsta uppsägningstid enligt lagen en månad. Om man omfattas av ett kollektivavtal så går dock detta före och den uppsägningstid som står i kollektivavtalet är den som gäller i första hand.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82785)