Vad är uppsägningstiden för bostad?

2020-08-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej Hur ett hus på långtidskontrakt står minst 3 år i kontraktet och 1 månads uppsägning. Nu har hyresvärden sagt upp oss efter 4 månader och vill att vi flyttar ut på en månad pga att dom ska sälja huset. Vi har barn och inte hittat något boende. Kan dom bara kasta ut oss på gatan eller finns det någon lag som kan gå in och styrka att vi kan få bo kvar tills vi hittat annat? Eller kan lagen om 3 månaders uppsägning kliva in?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationer gällande hyra regleras i 12 kap. jordabalken (vanligtvis kallat hyreslagen). Som jag förstått på din fråga är hyresavtalet ingånget på bestämd tid och ska upphöra att gälla vid avtalstidens slut. Vid avtal på bestämd tid är parterna bundna av hyresavtalet under hela avtalsperioden (se 12 kap. 3 § 2 st. jordabalken). I 12 kap. 4 § 2 st. 3 p. jordabalken framgår det att om ett hyresavtal för bestämd tid ska sägas upp, om inte längre uppsägningstid är avtalad, senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader om den är fråga om en bostadslägenhet.

Av den ovan nämnda paragrafen framgår det att om en längre uppsägningstid är avtalad så är det den som gäller. Men eftersom den avtalade uppsägningstiden i ert fall är en månad, vilket är kortare, är det regeln i paragrafen som gäller före avtalet.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?