Vad är uppsägningsdagen?

Jag undrar från vilket datum tiden för en konkurrensklausul i ett anställningsavtal börjar räknas. I mitt avtal finns följande formulering: "Från uppsägningsdagen, oavsett vilken av parterna som säger upp avtalet, och 1 år därefter äger XX inte, utan bolagets särskilda skriftliga medgivande, rätt att direkt eller indirekt förbereda, bedriva eller på annat sätt vara engagerad i någon med bolaget konkurrerande verksamhet." Jag lämnade in min uppsägning den 31 mars 2021. Räknas uppsägningstiden från och med det datumet eller från och med min sista dag som anställd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du undrar vad innebörden av en uppsägningsdag är. 

Uppsägningsdagen

Uppsägningsdagen är den dagen någon av parterna säger upp avtalet. I din situation är det 31 mars. Den tid du arbetar efter uppsägningsdagen är din uppsägningstid. Den sista dagen som du arbetar är din sista anställningsdag. 


Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar, 

Haidar ChaerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”