Vad är trolig spärrtid för fortkörning?

2021-03-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Har körkort på prövotid , haft det i 5 månader. Fick det nyligen indraget pga 91,3 km/tim på 60 sträcka .Jag har erkänt fortkörningen.Vad är trolig spärrtid ?Hur stora är förutsättningarna att få det till en varning med hänsyn till att jag har 20km till skola och kan inte åka kollektivt pga att min far är i Coronariskgrupp samt att jag blivit uttagen till militärtjänstgöring som fordonsförare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om återkallande av körkort finns i körkortslagen. Regler som avser olovlig körning finner du i lagen om straff för vissa trafikbrott.

Blir körkortet återkallat?

Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen så kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen lägre för när körkortet återkallas. För de vägar med lägre hastighetsbegränsning räcker det med att köra 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen. Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter.

Spärrtid för att ta körkort

Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Exakt hur lång tid ditt körkort blir indraget är svårt att svara på då det även beror på andra omständigheter.


Körkort i tjänst

Innan ett beslut tas skickar transportstyrelsen ett brev där de ber om ett yttrande, där kan man ange att man behöver körkortet i sitt jobb. När man gör det behöver man bifoga ett intyg från sin arbetsgivare som styrker att man behöver körkort i sitt arbete. Transportstyrelsen kan då ändra sig och antingen låta dig behålla körkortet eller förkorta tiden som körkortet är indraget. Deras beslut beror på hur fort du körde över hastighetsbegränsningen och hur stort behov du kan anses ha av sitt körkort.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?