FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott23/07/2020

Vad är tillräcklig bevisning för att dömas för olovlig körning?

Min fråga är om man kan dömas för olovlig körning om man lägger ut på sociala medier när man exempelvis kör bil under 18. Kan man dömas med detta som bevis? I videon ser man att en 16åring filmar sitt ansikte samt att denne 16åring kör bil och att ingen sitter bredvid i fordonet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta ifall videon du nämner räcker som bevisning för att dömas för olovlig körning. Min uppfattning är att man i videon ser en 16-åring filma sig själv (ansikte) och även när hen kör bilen, utan någon sittandes bredvid.

Vad innebär olovlig körning?

Brottet "olovlig körning" regleras i 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott. För att dömas till olovlig körning ska personen ha:

1. Fört ett körkortspliktigt fordon

2. Uppsåtligen

3. Utan att vara berättigad till att föra sådant fordon.

Beviskrav "utom rimligt tvivel"

Ett mål om olovlig körning är ett så kallat brottmål (olika slags mål har olika krav för bevisning). För en fällande dom när det gäller brottmål, krävs det att det ställs "utom rimligt tvivel" att den tilltalade (i detta fallet 16-åringen) har begått brottet (olovlig körning). Att något ska vara ställt "utom rimligt tvivel" är ett så kallat beviskrav och innebär bland annat att bevisningen ska vara relativt övertygande. När domstolen bedömer i fallet, kollar den på eventuella tvivel i bevisningen som åklagaren framfört och bedömer om detta tvivel är rimligt eller inte. I doktrin talar man ibland om 95-98% säkerhet för att beviskravet ska anses vara uppfyllt.

Det är åklagaren som har den så kallade bevisbördan när det gäller brottmål, det vill säga att det är åklagaren som ska uppfylla beviskravet ovan. I detta fall innebär det att åklagaren ska visa att det är ställt utom rimligt tvivel att 16-åringen har haft uppsåt till att köra bilen utan att ha rätt till det. Om inte åklagaren når upp till beviskravet, ogillas åtalet.

Fri bevisvärdering

I Sverige har vi även något som kallas fri bevisvärdering, vilket innebär att rätten ska göra en noggrann prövning av allt som förekommit genom bevisningen och därefter avgöra vad som är bevisat. (35 kap. 1 § rättegångsbalken) Domstolen ska i sin värdering själv ta ställning till bevisningen i det specifika fallet och avgöra om den uppfyller beviskravet.

Sammanfattningsvis är det svårt för mig att svara på ifall videon räcker som bevisning. Dels på grund av att jag inte vet tillräckligt om situationen eller hur/vad för bevisning åklagaren kommer framföra. Men framförallt på grund av den fria bevisvärderingen och att det inte går att säkerställa hur domstolen kommer värdera bevisen i det specifika fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”