Vad är tillåtet resp. inte tillåtet att skriva på Facebook?

FRÅGA
Hej!Vid en rätt så hetsig diskussion på FB om hårt kriminella "nysvenskar" som jag tyckte att de ska utvisas har en rätt så högt uppsatt politiker på tråden har kallat mig kriminell eftersom jag tillstod på hans fråga att jag har för 20 år sedan parkerat fel, det var det största "brott" jag har gjort. Och då var hans replik att jag som invandrare (har bott här i 50 år) och är kriminell enligt honom jag ska också utvisas då. Så klart att i tråden syns både hans och mitt namn. Kan detta verkligen vara tillåtet eller detta är en straffbart handling.Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Mitt svar innehåller först en del kring vilka omständigheter som behöver vara uppfyllda för att det ska röra sig om förtal i rättslig mening. Vidare i texten finner du dessa regler applicerade på ditt fall. Senare lämnas en kortare kommentar kring varför reglerna ser ut som de gör och avslutningsvis visar jag på varför politikern i det här fallet har fel i sak. Hoppas du finner mitt svar givande.

Förtal

Aktuell brott skulle kunna vara förtal. 5 kap. 1 § brottsbalken

För att det ska röra sig om förtal krävs följande:

– En uppgift har lämnats.

– Uppgiften avser en viss levande person.

– Uppgiften ska vara ägnad att utsätta personen för andra missaktning. Osann uppgift krävs inte.

– Uppgiften har lämnats till annan än den som uppgiften avser.

– Från straffansvar undantas fall där det varit försvarligt att lämna uppgiften.

Applicerat på ditt fall

Otvivelaktigt är det så att de första två punkterna ovan är uppfyllda i ditt fall. Däremot den tredje punkten är mer oklar. I ditt fall rör detta om uppgiften som politikerna har lämnat kring dig också utsätter dig för andra missaktning.

Typiskt sett kan sägas att utpeka någon för att vara en brottsling kan vara ägnat att utsätta denne för andras missaktning. Däremot är det antagligen så att varje uppgift om brottslig gärning inte omfattas. Som exempel är det antagligen så att uppgifter om en person har kört för fort inte anses vara ägnade att utsätta personen för andras missaktning (Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 5 kap. 1 §, Lexino 2016-04-20.).

Detta kan närmast förklaras med att det är så vanligt att människor kör för fort att det typiskt sett inte utsätter någon för missaktning när detta påtalas. Jag skulle gissa på att ditt fall hamnar i denna kategori. Visserligen kan det vara missaktning att kalla en person för en brottsling, men detta måste ses i sin kontext och den stora majoriteten som tar del av facebookinlägget kommer inte att se dig som en brottsling för att du någon gång parkerat fel.

Balans mellan yttrandefrihet och människors rätt att inte bli kränkta

Man får ibland acceptera att personer säger eller skriver saker man ogillar, eftersom att det alltid är en balans mellan att människors yttrandefrihet, som är grundlagsfäst, och människors rätt att inte bli kränkta. I Sverige går ofta yttrandefriheten före, kring detta kan man självklart ha synpunkter, men det är också den som ger dig rätten att uttrycka dig om hur kriminella invandrare bör behandlas.

Politikern har fel i sak

Politikern har här i ditt fall hävdat att du är kriminell eftersom att du har parkerat fel. Det är i sak fel. Brott är endast gärningar som beskrivs i brottsbalken och där straff kan utdömas. 1 kap. 1 § brottsbalken. Man är inte brottslig om man parkerar fel, eftersom att felparkeringsavgift inte får påföras om överträdelsen är belagd med straff. Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Dvs. man begår inget brott när man parkerar fel.

Du kan alltså bemöta politikern med att denne borde läsa på lite noggrannare innan hen slänger ur sig saker på sociala medier, men i det här fallet har hen inte agerat brottsligt.

Hoppas du fick svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1235)
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?

Alla besvarade frågor (94413)