Vad är synnerliga skäl för lägenhetsbyte när man bott kortare tid än ett år?

2019-10-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag undrar vad synnerliga skäl innebär när man vill byta bostad inom 1år enligt den nya lagen 1 oktober 2019. Kan synnerliga skäl innebära om jag vill bli sambo och flytta till större eller om man blir trakasserad av sin granne dagligen vara sådana skäl?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår det handlar din fråga om möjligheten att få tillstånd byta lägenhet när hyresgästen eller den som hyresrätten ska överlåtas till har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om tillstånd (jfr 12 kap. 35 § första stycket Jordabalken). Som du själv nämner trädde bestämmelsen i kraft den 1 oktober, vilket bara är några veckor sedan, varför det ännu ej är prövat vart gränsen för synnerliga skäl går.

Nämns bör är att synnerliga skäl är ett högt ställt krav och i praktiken rör sig om rena undantag. Enligt förarbetena till bestämmelsen är exempel på synnerliga skäl för bytet t.ex. dödsfall i familjen (prop. 2018/19:107 s. 25). Mot bakgrund av att synnerliga skäl är ett högt ställt krav är min bedömning att du vill bli sambo och flytta till större lägenhet eller att du blir trakasserad av din granne, inte sådana skäl som kan anses som synnerliga. Dessvärre ger förarbetena ingen större ledning än vad som redovisats ovan samt bestämmelsen är så ny att den ännu ej prövats.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1522)
2020-01-20 Får min hyresvärd gå in i min lägenhet utan att fråga mig?
2020-01-18 Kan min hyresrätt sägas upp för att jag saknar behov av den?
2020-01-15 Besittningsskydd vid uppsägning
2020-01-04 Skäligt hyresavdrag vid renovering

Alla besvarade frågor (76445)