Vad är straffvarning?

2020-09-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Om jag får frågan: "har du begått ett brott ( blivit dömd i tingsrätten eller fått beslut från åklagare om strafföreläggande (böter eller villkorlig dom) eller åtalsunderlåtelse)", räknas då en straffvarning som att jag har blivit dömd?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär en straffvarning?

Om någon har begått ett enklare brott och inte har fyllt 18 år kan åklagaren besluta att inte väcka åtal. Man får alltså ingen påföljd för brottet, utan man får då en såkallad straffvarning, (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Om man begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya.

Utfärdande av straffvarning innebär alltså att åklagaren väljer att inte väcka åtal för ett misstänkt brott och att den unge därmed slipper en påföljd. Liksom en dom registreras dock en straffvarning i belastningsregistret. Straffvarningen bort ur belastningsregistret 3 år efter det att den utfördes, (17 § 11 punkten b i lagen om belastningsregister).

Vad innebär en åtalsunderlåtelse?

Åtalsunderlåtelse är en typ av åtgärd som åklagaren kan besluta om som också innebär att åtal inte väcks, och att man inte får något straff. Det krävs att man erkänner brottet för att kunna få åtalsunderlåtelse och det förutsätter inte någon specifik ålder på den misstänkte. Likt vid straffvarning ska inget enskilt eller allmänt intresse åsidosättas genom åtalsunderlåtelsen. Den får meddelas om straffvärdet inte är mer än böter eller villkorlig dom, eller om den misstänkte begått ett annat brott som i sig innebär att det aktuella brottet straffvärde inte kommer göra något skillnad i det totala straffet, (20 kap. 7 § rättegångsbalken).

Skillnaderna mellan dessa åtgärder är helt enkelt i stort att straffvarning är en åtgärd som endast kan vidtas mot ungdomar, medan åtalsunderlåtelse inte har någon åldersbegränsning. I praktiken innebär det samma sak, att åklagaren underlåter/låter bli att väcka åtal.

Svaret på frågan är då alltså ja, straffvarning räknas som att du har fått ett beslut från åklagaren om att inte väcka åtal mot dig, vilket är att jämställa med en åtalsunderlåtelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91307)