Vad är straffvärdet för förtal?

Kan man få högt straff för att förtala och ljuga om människor? Vad kan straffet bli om man smutskastat en människa/människor?

Människor kan ljuga, förtala och smutskasta människor som man inte delar samma åsikter med utan att få högt straff och utan att få något straff alls?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att förklara vad grunderna för förtal är och vilket straffvärde brottet har. Bestämmelser om förtal finns i 5 kap. Brottsbalken (BrB).

Vad är förtal?

En person som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta en annan person för andras missaktning gör sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § BrB).

Om brottet är att anses som grovt kan man dömas för grovt förtal. Vid bedömning ska det särskilt beaktas om gärningen hänsyn till bl.a. uppgifternas innehåll eller spridningens omfattning varit ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § BrB).

För att det ska räknas som förtal ska uppgiftslämnandet vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning, uppgiften behöver inte faktiskt ha lett till skada eller utsätta personen för missaktning, utan bara att uppgiften varit ägnad att göra det. Den subjektiva uppfattningen av uppgiften eller uttalandet är avgörande vid bedömningen om ett brott har begåtts.

I fall där brottet förtal inte föreligger kan den som riktat beskyllning, uttalat sig nedsättande eller förödmjukande mot någon, dömas till förolämpning, om gärningen varit ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB).

Vad är straffet för förtal?

Den som dömes för förtal blir skyldig att betala böter, eller om gärningen anses vara grov riskerar denne att dömas till fängelse högst två år.

Hur anmäler man förtal?

Förtal är ett brott som enligt huvudregel hamnar under enskilt åtal. Det innebär att målsäganden själv är den som väcker åtal, till skillnad från allmänt åtal där det är åklagaren som är den som väcker åtal (47 kap. 1 § Rättegångsbalken).

Sammanfattningsvis, förtal kan leda till böter eller högst två års fängelse om brottet anses vara grovt. Brottet förtal måste anmälas av den som blivit utsatt och hamnar under enskilt åtal. Brottet beror på uppgiftslämnande innehåll och spridning, samt den subjektiva bedömningen av fallet, om uppgiftslämnadet syftat till att utsatta någon för andras missaktning föreligger förtal. I annat fall kan brottet förolämpning föreligga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie CronenbergerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo