FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder08/09/2020

Vad är straffskalan för tillgrepp av fortskaffningsmedel?

Hej!

Jag ska snart på rättegång, anledningen är tillgrepp av fortskaffningsmedel (bil).

Jag har tidigare blivit dömd för en liknande händelse för 6 år sedan.

Om 1 månad är det 2 år sedan jag åkte fast för detta.

Jag undrar nu vad för straff som komma skall, jag förstår att ni inte kan veta det till 100% men är nyfiken på vad jag ungefär har att förvänta mig?

Jag har precis börjat studera och vill såklart gå klart utbildningen då jag har börjat ordna upp mitt liv.

Tips inför rättegången?

Fängelse? Alternativa straff? Behandling? Osv.

Tack på förhand.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är straffskalan för brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel?

Brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel finns stadgat i 8 kap. 7 § brottsbalken (BrB).

Straffskalan för brottet är fängelse i högst två år vilket innebär att det finns flera möjliga påföljder som exempelvis skyddstillsyn, villkorlig dom och samhällstjänst som kan utdömas eftersom de omfattas av straffskalan då de är mildare påföljder än fängelse.

Om brottet är ringa ska det dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt ska det dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av grovheten i brottet ska det särskilt beaktas om gärningen innefattat våld eller hot om brottslig gärning eller om det annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Straffet för en gärning ska göras efter en helhetsbedömning varvid man beaktar straffskalan för brottet och den samlade brottslighetens straffvärde (29 kap. 1 § BrB). Det finns visst utrymme för rätten att beakta tidigare brottslighet. Man beaktar då särskilt vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig (29 kap. 4 § BrB).

Du kan läsa mer om hur man bestämmer påföljd på domarbloggen som tillhandahålls av Södertörns tingsrätt.

Alternativa straffpåföljder?

Under huvudförhandlingen kommer man, förutom att utreda situationen vid brottstillfället, även gå igenom din personalia, dvs dina personliga förhållanden. Det rör exempelvis hur din ekonomi ser ut, ifall du studerar, ifall det förekommer missbruksproblematik och hur din livssituation ser ut i övrigt. Detta görs för att man vid en fällande dom ska välja det lämpligaste straffet för dig.

Det finns exempelvis möjlighet till skyddstillsyn, böter, villkorlig dom eller samhällstjänst som alla är mindre ingripande påföljder än fängelse och du kan läsa mer om dem här. Om det skulle utdömas ett fängelsestraff som är kortare än sex månader kan man i vissa fall även ansöka om att verkställa straffet genom intensivövervakning med fotboja.

Vad kan mitt straff bli?

Eftersom jag inte vet några omständigheter alls kring brottet kan jag dessvärre inte uttala mig om varken allvarlighetsgraden av brottet eller vilken påföljd som kan komma att göras gällande. Brottets allvarlighet påverkar straffmätningen, dvs hur klandervärd handlingen anses vara och därmed vilket straff som står i proportion till brottet. Om brottet är ringa ligger det nära till hands att utdöma böter medan man dömer till fängelse om brottet är att betrakta som grovt. Jag kan därför inte uttala mig om vad du kan komma att bli dömd till för påföljd.

Om du känner oro inför själva förfarandet under huvudförhandlingen och hur allt går till så har Sveriges Domstolar bra information om huvudförhandlingens olika delar och parter som du kan hitta här. Du kan även kontakta din offentliga försvarare för det fall du tilldelats en sådan.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo