Vad är straffskalan för olovlig körning?

2020-10-17 i Trafikbrott
FRÅGA
Min pojkvän ska till rättegång nästa månad där han är åtalad för 2st grovt olovlig körning. Han har inte haft körkort när polisen stoppat honom. Vad kan det bli för straff för honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inte uttala mig om exakt vilket straff som kommer utdömas om din pojkvän blir dömd för brotten han är åtalad för. Under huvudförhandlingen ska åklagaren lägga fram bevis för att gärningen begåtts och sedan får din pojkvän möjlighet att ge sin version av händelserna. Domstolen gör sedan en samlad bedömning av de framkomna omständigheterna och bedömer ifall de är tillräckliga för att ge en fällande dom och i så fall även vilken påföljd som motsvarar brottets allvarlighet.

Det jag kan besvara är hur straffskalan för brottet ser ut och inom vilken ram domstolen måste hålla sig i sin bedömning.

Vad är straffskalan för olovlig körning?

För den som uppsåtligen för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det döms för olovlig körning till böter. Om brottet är att betrakta som grovt, exempelvis om personen tidigare haft körkort som blivit återkallat, om brottet skett vanemässigt, eller om det under andra omständigheter är att betrakta som grovt, uppgår straffskalan till fängelse i högst sex månader (3 § trafikbrottslagen).

För olovlig körning som inte är att betrakta som grov bestäms påföljden enligt praxis normalt till mellan 30-40 dagsböter. För grov olovlig körning har praxis varit att vid första tillfället normalt döma till 50 dagsböter och vid andra tillfället 70 dagsböter. De angivna beloppen är praxis och fungerar som riktlinjer för domstolen, men domstolen ska bedöma det enskilda brottet och kan göra avsteg från de angivna beloppen om särskilda omständigheter talar för det, både lägre och högre.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1139)
2021-05-12 Krävs det teknisk bevisning för att kunna fällas för fortkörning?
2021-05-12 Skyldighet att känna till lagen
2021-05-11 Olovlig körning tung husvagn BE-behörighet
2021-05-10 Körkortsomhändertagande vid fortkörning

Alla besvarade frågor (92198)