FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott17/10/2020

Vad är straffskalan för olovlig körning?

Min pojkvän ska till rättegång nästa månad där han är åtalad för 2st grovt olovlig körning. Han har inte haft körkort när polisen stoppat honom. Vad kan det bli för straff för honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inte uttala mig om exakt vilket straff som kommer utdömas om din pojkvän blir dömd för brotten han är åtalad för. Under huvudförhandlingen ska åklagaren lägga fram bevis för att gärningen begåtts och sedan får din pojkvän möjlighet att ge sin version av händelserna. Domstolen gör sedan en samlad bedömning av de framkomna omständigheterna och bedömer ifall de är tillräckliga för att ge en fällande dom och i så fall även vilken påföljd som motsvarar brottets allvarlighet.

Det jag kan besvara är hur straffskalan för brottet ser ut och inom vilken ram domstolen måste hålla sig i sin bedömning.

Vad är straffskalan för olovlig körning?

För den som uppsåtligen för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det döms för olovlig körning till böter. Om brottet är att betrakta som grovt, exempelvis om personen tidigare haft körkort som blivit återkallat, om brottet skett vanemässigt, eller om det under andra omständigheter är att betrakta som grovt, uppgår straffskalan till fängelse i högst sex månader (3 § trafikbrottslagen).

För olovlig körning som inte är att betrakta som grov bestäms påföljden enligt praxis normalt till mellan 30-40 dagsböter. För grov olovlig körning har praxis varit att vid första tillfället normalt döma till 50 dagsböter och vid andra tillfället 70 dagsböter. De angivna beloppen är praxis och fungerar som riktlinjer för domstolen, men domstolen ska bedöma det enskilda brottet och kan göra avsteg från de angivna beloppen om särskilda omständigheter talar för det, både lägre och högre.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo