FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/03/2018

Vad är straffet vid falsk tillvitelse och falsk anklagelse?

Jag är polisanmäld av min dotterdotter för sexuellt ofredande bestående i att jag för 12 år sedan då hon var i åtta års åldern ska ha lagt min hand på hennes lår och smekt det upp mot könsorganet och där låtit min hand ligga kvar. Jag vet att denna händelse inte har hänt med 100% säkerhet. Det handlar alltså om falsk tillvitelse eller falsk anklagelse. Vad blir straffet för hennes del om domstolen ger mig rätt? Vad blir följden för min del att ha blivit anmäld för sexuellt ofredande? Ligger detta kvar i protokollen? Jag har ingen lust att dö med en falsk angivelse på papper. Går det att ta bort på något sätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffen för falsk tillvitelse och falsk anklagelse regleras i brottsbalken

Bestämmelsen om falsk anklagelse regleras som jag ovan har nämnt i brottsbalken. Om en person döms för falsk anklagelse kan straffet variera från böter till som högst fängelse i 2 år beroende på om domstolen anser brottet vara av normalgraden eller ringa (15 kap. 6 § brottsbalken). Falsk anklagelse regleras också i brottsbalken. Även här varierar straffet beroende på om personen döms för falsk anklagelse av normalgraden eller falsk anklagelse som anses som ringa. En person som döms för falsk anklagelse kan som minst få ett straff i form av böter och som mest ett straff på fängelse i 2 år (15 kap. 7 § brottsbalken).

När det rör sig om unga personer som döms för ett brott, erhåller dessa något man skulle kunna kalla för en straffrabatt (29 kap. 7 § brottsbalken). Du beskriver att den påstådda händelsen ska ha skett för 12 år sedan när din dotterdotter var 8 år. Jag tar därför för givet att hon idag är ca. 20 år. För en person som är 20 år sätter domstolen ner straffet med ungefär 20-30 %. Detta innebär att om domstolen anser att brottet hon har begått bör innebära 2 års fängelse, kommer hon med hög sannolikhet endast behöva avtjäna 18 månader i fängelse.

Angående din fråga rörande vad som händer om man anmälts för sexuellt ofredande kan jag säga att detta inte kommer synas i belastningsregistret. Det är först efter en eventuell dom som det förs in i registret att du skulle ha gjort dig skyldig till sexuellt ofredande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo