Vad är straffet om man kör en manuellt växlad bil men innehar ett körkort för automatväxlade bilar?

2019-09-02 i Trafikbrott
FRÅGA
Vad är det för straff att köra en manuellt växlad bil om man har körkort för en automatväxlad bil.Det är ju trots allt samma trafikregler som gäller för manuellt växlad som automatväxlad.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Trafikbrott
Om man uppsåtligen eller genom oaktsamhet kör en manuellt växlad bil med ett automatkörkort, gör man sig skyldig till olovlig körning. Straffet för detta brott är böter (3 § andra stycket trafikbrottslagen). Även om det är samma trafikregler för de olika växellådorna, så utgör det ett brott då föraren endast har körkortsbehörighet för automatisk växellåda och inte manuell. Ett villkor om att behörigheten ska vara begränsad till automatväxlade bilar får beslutas ur trafiksäkerhetssynpunkt (3 kap. 10 § körkortslagen).

Böter
Böter vid olovlig körning utdöms oftast i form av dagsböter. Dagsböter ska fastställas till minst trettio dagar och högst etthundrafemtio dagar (25 kap. 2 § första stycket BrB). Beloppet för en dagsbot bestäms från och med femtio till och med ettusen kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Det lägsta bötesbeloppet uppgår således till 1 500 kr (30 x 50), medan det högsta bötesbeloppet uppgår till 150 000 kr (150 x 1000). Beloppets storlek beror på brottets art.

Återkallelse av körkort
Transportstyrelsen kan besluta att återkalla förarens körkort om denne gör sig skyldig till ett trafikbrott. Körkortsingripande blir exempelvis aktuellt vid olovlig körning om brottet inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Det här innebär att brottet olovlig körning även kan leda till att Transportstyrelsen återkallar förarens körkort. Vid återkallelse av körkort beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid. Körkortet är återkallat under spärrtiden och inget nytt körkort får tillverkas under denna tid (5 kap. 6 § körkortslagen).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (834)
2019-12-09 Rattfylleri, alkolås och spärtid
2019-12-08 Påföljder grovt rattfylleri
2019-12-08 Påföljder vid grovt rattfylleri och förmildrande omständigheter
2019-12-08 Ska man låta frågan gå vidare till åtal?

Alla besvarade frågor (75555)