Vad är straffet för vårdslöshet i trafiken?

Hej!

Jag jobbar som bussförare och jag lämnade en person vid hållplatsen och jag försätter min tur som vanligt när jag kom tillbaka till hållplatsen igen jag hittade ambulansen står där och personen säger att jag kör på hen då polisen kom till platsen men verken jag eller polisen var säkra att jag har begått brott så polisen sa att jag är misstänkt till trafikbrott och vårdslöshet så vilket straff kan jag få om jag blir dömd.

OBS! Polisen fråga resenärer och alla som vara på platsen men fanns inte någon som bekräftar att det var jag så polisen säger att det finns ingen vittne plus att de kollade överallt i bussen och de hittade ingen skada

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). För vårdslöshet i trafik kan man dömas till dagsböter, 1 § 1 st TBL. Hur många dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Om man anses ha varit grovt oaktsam eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom kan man dömas för grov vårdslöshet i trafiken till fängelse i högst två år, 1 § 2 st TBL. Den som gör sig skyldig till grov vårdslöshet får även sitt körkort återkallat enligt 5 kap. 3 § punkt 1 Körkortslagen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning