Vad är straffet för tillåtande av olovlig körning?

2019-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Om jag låter min hustru, som endast har kinesiskt körkort och som bott mer än ett år i Sverige, köra hem min bil från semestern (pga att jag är sjuk) så förstår jag att hon kan räkna med 30-150 dagsböter. Jag förstår att jag också får dagsböter, men frågan är hur mycket? Och kan jag få mitt körkort indraget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den som kör ett körkortspliktigt fordon utan körkort döms för olovlig körning till böter. Om föraren tidigare haft körkort som återkallats eller brottet skett vanemässigt är brottet att anse som grovt och straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (3 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Även den som uppsåtligt eller av oaktsamhet låter någon utan körkort framföra fordonet döms till böter (3 § tredje stycket lagen om straff för vissa trafikbrott).

Enligt praxis är straffet för olovlig körning 30 dagsböter. Vid grov olovlig körning (vanemässigt) är böterna 50-100 dagsböter. Tillåtande av olovlig körning har ett bötesbelopp om 30 dagsböter (Åklagarmyndighetens bötespraxis).

I 5 kap. 3 § körkortslagen framkommer på vilka grunder ett körkort kan återkallas. Det finns en möjlighet att återkalla ditt körkort om du döms för tillåtande av olovlig körning. Dock torde det vara ovanligt och i normalfallet utdelas det endast en varning.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (929)
2020-06-05 Grovt rattfylleri - straff och återkallelse av körkort
2020-06-03 Fortkörning under prövotiden
2020-06-02 Straffbedömning för trafikbrott och vållande till kroppsskada samt kränkningsersättning.
2020-06-01 Vilket straff kan jag få om jag kör bil utan körkort?

Alla besvarade frågor (80701)