Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?

2019-07-15 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag undrar mest vad straff skalan för trakassedier Olaga hot och bedrägeri kan ge gFör påföljd på jag nyss har anmält ett ex för dessa tre saker
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Straffskalan för olaga hot av normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet ska anses som grovt ska det särskilt beaktas om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art (4 kap. 5 § Brottsbalken, BrB).

Straffskalan för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § första stycket BrB). Om brottet med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter anses som ringa döms gärningsmannen för ringa bedrägeri till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § första stycket BrB). Är brottet grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende, använt förfalskad urkund eller vilsledande bokföring, eller om gärningen annars varit av särskilt farlig arg, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (9 kap. 3 § BrB).

Som synes är straffet för såväl olaga hot som bedrägeri varierande beroende på hur allvarligt brottet är, med allt från böter till långa fängelsestraff.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
1MHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-15 17:42
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1098)
2019-10-06 Vad definieras som återfall i brott och när beaktar domstolen detta?
2019-10-05 Påföljd för bilförare med narkotika i kroppen
2019-10-04 När försvinner en prick ur belastningsregistret för en person under arton år?
2019-09-30 Vad kan påföljden bli för en minderårig som gjort sig skyldig till grov olovlig körning?

Alla besvarade frågor (73691)