vad är straffet för narkotikabrott och drograttfylleri?

2020-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Om man blivit stannad för körkortskontroll och pissat positivt några dagar efter ofrivilligt kokain intag va blir oftast straffet då förutom indraget körkort? Och om personen även är dömd för grejer innan men inte något med bilkörning osv att göra utan smått narkotika. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så är det brottet som förmodligen blir aktuellt är narkotikabrott eller drograttfylleri. Eftersom jag inte vet mängden narkotika du hade i dig är det dock svårt att säga exakt vilket brott som skulle bli aktuellt.

Påföljd narkotika
Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL). Enligt lagen gör den som olovligen innehar, brukar eller tar befattning med narkotika sig skyldig till narkotikabrott. (NSL 1 § punkt 6).

Straffet för normalgraden av narkotika är fängelse i högst 3 år. Är narkotikabrottet att anses som grovt döms istället till fängelse i lägst två år och högst 7 år. (NSL 2 §)

Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar och sex månader.

Straffet för ringa narkotikabrott pga eget bruk– brukar dock alltid vara 30st dagsböter.

Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken)


Eftersom jag inte mängden kokain du var påverkad av är det svårt för mig att bedöma ifall det rör sig om ringa eller normalgraden av brott. Troligtvis rör det sig dock inte om grovt narkotikabrott.


Rör det sig om ringa narkotikabrott brukar som sagt straffet endast bli böter. Är den narkotikabrott av normalgraden så är straffet fängelse i högst 3 år.

När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Att någon har begått brott tidigare utgör en omständighet som kan föranleda att straffet blir högre (se 29 kap. 4 § Brottsbalken )

I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se Brottsbalken Brottsbalken 30 kap. 4 §)- så påföljden i ditt fall blir förmodligen endast böter.

Påföljd Drograttfylleri

Enligt 4 § stycke 2 Trafikbrottslagen döms den som fört ett fordon efter att ha intagit narkotika enligt 8§ Narkotikastrafflagen i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Samma bedömning som ovan gäller – dvs domstolen gör alltid en bedömning i det enskilda fallet – och en försvårande omständighet kan vara att man tidigare gjort sig skyldig till annat brott.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något annat du undrar över är du välkommen att höra av dig igen!

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88294)