Vad är straffet för grovt sjöfylleri?

2021-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej. Jag åkt faste för grovt sjöfylleri. Utandningsprov visade 1,1 promille. Båten kördes i krypfart och ingen vårdslöshet i sjötrafiken. Jag styrde båten max 5 minuter då ägaren sa att jag skulle styra båten. I samma veva kommer kustbevakningen och stannar oss och jag får blåsa, ändå säger ägaren till dom att det var han som egentligen körde och är ägare till båten. Följde med till stationen och fick skjuts hem därifrån efteråt. Vad kan jag räkna med i typ av straff? Har vapenlicenser som jag är oerhört rädd om och jakten är mitt liv. Aldrig straffad innan och detta är en engångsföreteelse och inga alkoholproblem, jobbar och sköter mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar 20 kap. 5 § Sjölagen som reglerar grovt sjöfylleri. Bestämmelsen anger att en person som döms för grovt sjöfylleri kan dömas till högst två års fängelse. Enligt bestämmelsens andra stycke ska man vid bedömningen om grovt sjöfylleri särskilt beakta om alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,0 promille i blodet, om gärningsmannen annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel, om gärningsmannens uppgift varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller om framförandet av fartyget inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss.

I ett förarbete till sjölagen, prop. 2009/10:76 s. 26, förklarar man att i undantagsfall kan det vara så att brottet trots en alkoholkoncentration på minst 1,0 promille i blodet eller motsvarande i utandningsluften inte bör bedömas som grovt. En helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet får göras. Här nämner man bl.a. att förhållanden som kan vara relevanta är hur omfattande trafikuppgifter den enskilde haft att utföra varit och hur trafiksituationen sett ut.

I ett rättsfall från hovrätten, RH 2009:71, förklarar hovrätten att till skillnad från rattfylleri enligt trafikbrottslagen, där det normalt räcker med att lägga fokus på alkoholkoncentrationen, så ska man vid sjöfylleri utöver detta även kunna visa att personens hantering av fartyget eller beteende i övrigt inneburit att denne inte på ett betryggande sätt kunnat utföra sina uppgifter. Här kan man bl.a. ta hänsyn till vilken uppgift personen haft, vilken fartygstyp det rör sig om och i vilket vatten fartyget förts. Kravet på nykterhet ställs därför högre på den som t.ex. framför ett stort passagerarfartyg än den som framför en roddbåt, eller på den som framför ett fartyg på en trafikerad farled än den som framför ett fartyg på öppet hav.

Sammanfattningsvis är det flera omständigheter som kan spela roll i din situation och jag kan därför inte ge dig ett klart svar utan att ha mer information om hur omständigheterna sett ut. Det kan bl.a. vara av betydelse om det vid din hantering av fartyget varit trafikerat eller inte, eller vad för typ av fartyg det rört sig om. Vad gäller påföljden är det fängelse för grovt sjöfylleri, dock kan den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter i vissa fall dömas till t.ex. villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att du kommer att begå nya brott. Men som tidigare nämn kan jag inte ge dig ett klart svar på vad påföljden kan bli då det beror på det enskilda fallet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (960)
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?

Alla besvarade frågor (96481)