Vad är straffet för grovt rattfylleri?

2019-06-09 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag har tyvärr ertappats med att köra med alkohol i blodet från dagen innan. Blåste 0,83 och man tog körkortet på plats. Jag är såklart fruktansvärt ångerfull. Jag har en ordnad familjesituation och jag jobbar som sjuksköterska 100% arbetstid. Behöver såklart min bil då jag jobbar inom bemanningsverksamhet. Jag är så rädd att jag ska hamna i fängelse el liknande. Tidigare ostraffad.Men vad kan man tänka sig att jag får för straff? Jag blir 31 år i år. Mvh
SVAR

Hej och välkommen till Lawline!

Straffbarhetsgränsen för rattfylleri är 0,10 mg/l utandningsluft eller 0,2 promille i blod, beroende på om personen i fråga har lämnat utandningsprov eller blodprov. Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 mg/l eller 1,0 promille. Vid grovt rattfylleri riskerar man fängelse upp till två år och då ingår inte böter i straffskalan. Vanligtvis med 0.50 - 0.99 promille i blodet så blir körkortet återkallat i 12 månader.

Du nämner att du blåst 0,83 mg/l, vilket innebär att grovt rattfylleri blir aktuellt i ditt fall.

Vid en bedömning av val av påföljd ska en helhetsbedömning göras genom att ta hänsyn till dessa rekvisit i 4 a § Trafikbrottslagen (TBL):

1) Om alkoholhalten i kroppen har legat på 1.0 promille och 0.50 mg/l i utandningsluften.

2) Om du kan anses ha varit avsevärt påverkad av alkoholen och/ eller av andra narkotikaklassade medel.

3) Om körningen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Grovt rattfylleri är en typ av brott där det föreligger en presumtion att påföljden ska bestämmas till fängelse, se 30 kap. 4 § 2 st. brottsbalken. För att denna presumtion ska brytas krävs att det föreligger särskilda skäl för att välja en icke frihetsberövande påföljd. Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till att skyddstillsyn eller villkorlig dom förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter, kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till frihetsstraff.

Omständigheter som kan utgöra skäl för en sådan påföljd är framför allt att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft har varit förhållandevis låg och att körningen har skett under förhållanden som medfört ringa eller ingen trafikfara. Vid bedömningen av valet av påföljd ska domstolen också beakta om det finns omständigheter hänförliga till den enskildes förhållanden och inte till brottsligheten som talar mot ett frihetsstraff. Att gärningsmannen haft en mycket hög alkoholhalt eller att brottet annars inneburit risker för trafiksäkerheten är faktorer som domstolen anser stärker presumtionen för att fängelse ska utdömas. I tidigare fall, se NJA 2002 s. 653, diskuteras att straffvärdet för grovt rattfylleri av normalgraden är en månads fängelse om presumtionen skulle vara stärkt.

Sammanfattningsvis har jag inte all information jag behöver för att avgöra vilket straff du får, men fängelse kan vara ett straff du riskerar om du t.ex. varit stor fara för trafiksäkerheten och varit straffad tidigare. Om du inte varit någon fara för trafiksäkerheten skulle jag tro att du blir dömd till skyddstillsyn eller villkorlig dom+samhällstjänst, i och med att du nämner att du tidigare varit ostraffad och är ångerfull över ditt beteende.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!

Jag önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82663)