Vad är straffet för: grov olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik, grovt brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott?

2020-09-28 i Påföljder
FRÅGA
Vad är straffet för grov olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik grovt brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grov olovlig körning

Straffet för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader, 3 § första stycket, lag om straff för vissa brott.

Grov vårdslöshet i trafik

Straffet för grov vårdslöshet i trafik är högst två år, 1 § andra stycket, lag om straff för vissa brott.

Grovt brott mot knivlagen

Straffet för grovt brott mot knivlagen är fängelse i högst ett år, 4 § andra stycket knivlagen.

Ringa narkotikabrott

Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i sex månader, 2 § narkotikastrafflagen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92185)