Vad är straffet för grov kvinnofridskränkning?

FRÅGA
Hej, tack för att denna sida finns. Den behövs.Jag har utsatts för för mig allvarlig misshandel, mitt ex försökte strypa mig vid tre tillfällen. Vid en tappade jag andan och såg suddigt efteråt. Sista gången fick jag fly mitt hem när vi gick ut på hans order. Han tog min mobil, släckte alla lampor och låste dörrarna. Även psykisk misshandel och annan har förekommit.Detta är förstås polisanmält och utredningen har pågått i ett års tid. Denne man har kontaktförbud och jag har fått fly mitt hem, vågar inte bo där pga hot om att han ska bränna ner huset, komma en mörk natt, bryta sig in och så får vi se vad som är kvar av mig. Samt andra hot. Kontaktförbudet har nu överklagats och det hans advokat drog upp i rätten, jag fick vara med på telefon var inte korrekt. Där görs historien om till något den aldrig varit. Om några dagar får jag veta kring just detta. Jag har sänt meddelande till honom via fb sägs men stämmer ej. I vilket fall fick jag besked av min åklagare att hon gjort ett åtal om misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande. Enligt min advokat skulle brottet vara grov kvinnofridskränkning och det kändes som om det blev väldigt förmildrat. Är det så? Jag vill verkligen att detta kommer fram och att han får sitt straff, han har skadat andra kvinnor före mig fick jag veta efteråt. Åklagaren har åkt på semester och jag känner att jag behöver svar. Kan ni hjälpa mig? Vad kan han få för straff för detta? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar att du dels undrar om grov kvinnofridskränkning är ett "mildare" brott än misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande, dels vad straffet kan bli om personen döms för grov kvinnofridskränkning.

Grov kvinnofridskränkning

Grov kvinnofridskränkning innebär att en man begår upprepade brottsliga gärningar mot sin hustru/sambo och att dessa gärningar utgör ett led av upprepade kränkningar mot kvinnans integritet, enligt 4 a § andra stycket brottsbalken (1962:700). Detta innebär att flera enskilda, i sig straffbara, handlingar kan tillsammans utgöra ett enskilt, grovt brott. De handlingar som räknas in under grov kvinnofridskränkning är exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat ofredande samt olaga frihetsberövande. Kärnan i grov kvinnofridskränkning utgörs av upprepat och systematiskt våld. Hur många enskilda gärningar som tillsammans innebär en upprepad kränkning ska bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Du undrar om grov kvinnofridskränkning är ett "mildare" brott än misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande. Faktum är att grov kvinnofridskränkning fångar in alla tre brottstyper i bestämmelsen. Med detta sagt anser jag inte att grov kvinnofridskränkning förmildrar situationen, eftersom de andra brotten du nämner fortfarande kommer tas i beaktande.

Straff för grov kvinnofridskränkning

Straffet för grov kvinnofridskränkning är fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Har du fler frågor kan du kontakta vår telefonrådgivning: 08-533 300 04
Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00

Vänligen,

Samuel Westerlund Rashidi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95692)