FrågaSTRAFFRÄTT26/11/2021

Vad är straffet för förskingring?

Hej jag har pga min ekonomiska situation med utmätning från kronofogden förskingrat ca 8000 kr för en förening. Vad kan straffet bli. Detta är första gången. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar 10 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Enligt bestämmelsen kan man för förskingring dömas till fängelse i högst två år. Anses brottet vara ringa kan man istället dömas för ringa förskingring till böter eller fängelse i högst sex månader, 10 kap. 2 § BrB. Anses brottet vara grovt kan man dömas för grov förskingring i lägst sex månader och högst sex år, 10 kap. 3 § BrB.

Hur domstolen dömer beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Något exakt belopp för när brottet anses grovt finns inte, men ser man till praxis brukar det röra sig om mycket högre belopp än 8 000 kr. Vad gäller gränsen mellan förskingring och ringa förskingring motsvarar den gränsen mellan stöld och ringa stöld, vilket ligger på 1 250 kr (se NJA 2019 s. 951). I ditt fall rör det sig sannolikt om förskingring av normalgraden vars straff är fängelse. Detta innebär dock inte att domstolen måste döma personen till fängelse då de i högsta möjliga mån vill undvika fängelsestraff och kan därför stanna vid bl.a. villkorlig dom eller skyddstillsyn beroende på omständigheterna. I NJA 1992 s. 470, där personen dömdes till villkorlig dom för grov förskingring, tog domstolen hänsyn till att personen inte tidigare dömts för något brott, att personen lever under ordnade förhållanden och att det saknas anledning att tro att personen kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image