FrågaSTRAFFRÄTT23/10/2021

Får jag spela in samtal som jag själv inte deltar i?

Hej

Behöver jag prata själv i ett samtal där jag spelar in? Eller Räcker det att jag får vara med på plats.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar 4 kap. 9 a § Brottsbalken som anger att den som olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och som han själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.

Det är alltså olagligt att spela in samtal du själv inte deltar i och där de andra är omedvetna om inspelningen. Inspelningen är laglig om du själv deltar eller om du fått de andras samtycke i de fall du själv inte deltar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image