Vad är straffet för filmning i hemlighet?

Har en vuxen dotter, som lever samboliv med en minst sagt mycket 'märklig' man. Förhållandet 'knakar' en aning och jag har nu fått reda på att sambon - helt i hemlighet - riggat upp sin i-pad i sängmöblemanget för filmning över min dotters säng! När min dotter - efter att ha upptäckt detta - 'testar' genom att dra ur laddaren, dröjer det en knapp timme tills sambon ringer från jobbet och undrar varför inte laddaren sitter i! Vi är naturligtvis synnerligen upprörda, men hur rubriceras detta agerande 'fiskalt? Faller det t ex under allm åtal? Sambon har tidigare dessutom stulit hennes mobil, låst in sig på toiletten och raderat en lång sms-växling, där sambon bla erkänner att han kört mellan Göteborg och Uddevalla i berusat tillstånd!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i det följande att beskriva vilket brott er dotters sambo kan ha gjort sig skyldig till samt vad som krävs för åtal.

Att filma/fotografera någon i smyg kan vara kränkande fotografering

Att fotografera eller filma någon i hemlighet inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme kan dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6 a § första stycket Brottsbalken, BrB). Efter vad du beskriver i din fråga verkar rekvisiten i lagen vara uppfyllda. Din dotters sambo har filmat/fotograferat henne, inomhus i deras hem, i hemlighet. Utöver att rekvisiten i lagen ska vara uppfyllda krävs att han haft uppsåt till brottet (1 kap. 2 § BrB). Med uppsåt menas, enkelt förklarat, att han måste haft en avsikt att filma henne i hemlighet, eller åtminstone varit likgiltig för att så kunde ske. För att exemplifiera det; skulle han lagt fram i-paden i hemmet och glömt stänga av kameran och er dotter filmats, skulle det antagligen inte funnits uppsåt. I förevarande fall verkar det däremot finnas uppsåt då i-paden är riggad och dold.

Huvudregeln är att åklagaren bara får väcka åtal om målsäganden (dvs er dotter) anmäler brottet och driver det till åtal. I vissa fall kan dock åklagaren ändå väcka åtal, för det fall att åtal är påkallat ur allmän synpunkt (4 kap. 11 § BrB). Det innebär att om du skulle anmäla brottet kommer åklagaren sannolikt inte att åtala, det krävs att er dotter själv anger brottet till åtal.

Att ta någon annans telefon kan vara egenmäktigt förfarande

Att olovligen ta och använda någon annans mobiltelefon utan att det finns uppsåt att att tillägna sig den, kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år (8 kap. 8 § BrB). Även för egenmäktigt förfarande krävs det uppsåt (jfr 1 kap. 2 § BrB), innebärande att er dotters sambo uppsåtligen måste tagit mobiltelefonen utan lov. Efter vad du beskriver i din fråga verkar det som att rekvisiten är uppfyllda. Dock bör tas i beaktande att brottet kan vara svårt att bevisa i praktiken.

Hoppas du fått svar på din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att återkomma med fler frågor!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo